Projekt zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych z budżetu, dotyczy jednej grupy

09 Października 2017, 15:42 Ministerstwo Zdrowia

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Wydanie go na nowo było konieczne m.in. ze względu na zmiany przepisów dotyczące repatriantów (ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw). Określono wtedy, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wygasną 2 listopada tego roku. 

W wyniku wprowadzonych zmian, świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych będą udzielane bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osobom, które nabyły obywatelstwo polskie w drodze repatriacji, na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji, przez okres do 90 dni od dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazano, że podmiotem finansującym świadczenia opieki zdrowotnej dla repatriantów będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych. Wynika to z art. 17 d ust. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. 

Projekt jest dostępny tutaj

AK

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz