MZ: Będą uzgodnienia ws. egzaminu dla ratowników medycznych

11 Października 2017, 11:36

Na 18 października Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowanych do udziału w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Konferencja odbędzie się w związku z uwagami zgłoszonymi do projektu w trakcie konsultacji społecznych.

Zgodnie z propozycją MZ, osoby które rozpoczną studia na kierunku ratownictwo medyczne po 30 września 2016 r., po ich ukończeniu i odbyciu sześciomiesięcznej praktyki będą musiały zdać  Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM). MZ zakłada się, że pierwszy egzamin PERM odbędzie się w 2020 r. Opłata egzaminacyjna wyniesie 140 zł.  

Zgodnie z projektowanymi przepisami złożenie PERM warunkuje możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego. Ministerstwo zdrowia szacuje, że około 2 500 osób przystąpi rocznie do egzaminu, przy czym koszt  zorganizowania egzaminu dla jednej osoby wyniesie ok. 134 zł.

Jak wyjaśnia MZ, przyjęte rozwiązania doprecyzowują zasady organizowania i przeprowadzenia PERM w sposób zabezpieczający z jednej strony konieczność rzetelnego sprawdzenia wiedzy osób zdających egzamin, z drugiej zaś poszanowania ich praw.

Konferencja uzgodnieniowa odbędzie się 18 października o godz. 11 w Ministerstwie Zdrowia. 

 

AS

Źródło: MZ

Polecamy także:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz