Spór o program lekowy dla chorych z rakiem prostaty – jak można go rozwiązać?

11 Października 2017, 14:23 leki

Trwają prace nad nową listą leków refundowanych, która będzie obowiązywać od 1 listopada. A pacjenci urologiczni czekają na decyzję resortu zdrowia w sprawie programu lekowego.

Sprawa dotyczy leków na zaawansowaną postać nowotworu prostaty. W programie jest tylko jeden lek. Producent drugiego otrzymał informację od MZ o pozytywnym rozstrzygnięciu dotyczącym refundacji, która miała obowiązywać od 1 września. Jednak sprawa nie została zakończona. Producent leku, który teraz jako jedyny jest w programie „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" nie wyraża zgody na zaproponowany przez resort kształt programu lekowego, trwają w tej sprawie rozmowy z MZ.

- Kiedy mijały kolejne tygodnie i nic się nie działo, wysłaliśmy do ministra pismo w imieniu pacjentów z prośbą o zorganizowanie mediacji pomiędzy firmami, bo to się nie mieści w głowie, żeby koncerny farmaceutyczne decydowały w Polsce o refundacji a nie Minister Zdrowia!  - informuje Bogusław Olawski, przewodniczący sekcji prostaty UroConti. - Pacjenci i lekarze muszą mieć wybór, bo tak jest na całym świecie! – dodaje.

Nowy program rozwiązaniem

W związku z tym, że opis danego programu lekowego jest każdorazowo zawierany w decyzji administracyjnej dla pierwszego leku, kolejni wnioskodawcy, aby móc dodać własny lek, potrzebują zgody adresata pierwszej decyzji. Ale wyjściem mogłoby być uruchomienie osobnego programu z drugim lekiem, co w przeszłości nie raz miało miejsce, gdy jedna firma starała się opóźnić wejście drugiej do już istniejącego programu. Ale takie decyzje nie zapadły.

- W takim przypadku zmiana w już istniejącym programie nie jest konieczna ponieważ treść nowego programu lekowego będzie wyłącznie załącznikiem do nowych decyzji. W przeszłości mieliśmy przykłady programów lekowych, które były tworzone wyłącznie w związku z brakiem zgody jednej z firm farmaceutycznych – mówi mecenas Marcin Pieklak z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Jak przy raku płuc

Takich dodatkowych programów lekowych od wejścia w życie ustawy o refundacji było kilkanaście. - Ostatnim znanym programem, dla którego mogło dojść do takiego wydzielenia jest program lekowy B.63 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu – informuje Pieklak. W tym zakresie problematycznym może być niestety czas od wydania decyzji do uruchomienia nowego programu lekowego w oczekujących ośrodkach. - Ostatnio widzimy przyspieszenie w wydawaniu aktów na poziomie Narodowego Funduszu Zdrowia, ale nadal cały proces kontraktacji może trwać 5 – 6 miesięcy. W takim przypadku ważnym jest, że coraz więcej firm farmaceutycznych decyduje się zapewnić pacjentom wcześniejszy dostęp do leków objętych refundacją w ramach niejawnych porozumień z Ministrem Zdrowia – tzw. instrumentów dzielenia ryzyka – mówi prawnik.

Redakcja

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz