Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła projekt zmian w psychiatrii

12 Października 2017, 15:05

Dziś Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła rządowy projekt ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Poprawki o charakterze legislacyjnym zgłosili sejmowi prawnicy. 

Istotnym punktem ustawy są zapisy dotyczące centrów zdrowia psychicznego. Opieka nad pacjentem ma być w nich kompleksowa i łatwiej dostępna. Zmienić ma się także finansowanie placówek - centra zostaną w pełni umocowane w ustawie. Reforma ma być poprzedzona pilotażem. Są też zmiany w finansowaniu świadczeń. Pieniądze do placówek, nie będą trafiały jak teraz za wizytę czy dzień pobytu w szpitalu, lecz za opiekę nad określoną grupą mieszkańców.

Zgodnie z projektem, przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymagać będzie orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowaniu do takiego domu. Projekt przewiduje też obowiązek okresowego badania stanu zdrowia psychicznego osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, jeśli chodzi o uzasadnienie jej pobytu w takiej placówce. Osoba, która nie wyrazi zgody na dalszy pobyt w domu pomocy społecznej będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zniesienie obowiązku przebywania w nim.

Zaproponowano także zmianę niektórych regulacji dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego. Chodzi m.in. o konieczność monitorowania pomieszczeń, w których przetrzymywane są osoby, wobec których stosuje się środek przymusu bezpośredniego w postaci izolacji.

Zgłoszone podczas pierwszego czytania ustawy poprawki miały charakter porządkowy i legislacyjny. Teraz projekt trafi do drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

AS

Źródło: Sejm

Foto: Sejm/K.Białoskórski

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz