Blisko 100 wniosków o ratunkowy dostęp do leków. Ile z decyzją?

13 Października 2017, 11:25 leki

Ministerstwo zdrowia zostało zasypane wnioskami o ratunkowy dostęp do leków poza standardową ścieżką refundacji. Do 9 października do resortu wpłynęło aż 98 wniosków, a każdy z nich zawiera szereg informacji do zweryfikowania i oceny. 

Do oceny merytorycznej trafiły 34 wnioski o pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) - te które były kompletne - wynika z informacji jakie MZ udzieliło na pytania Polityki Zdrowotnej. 

Minister Zdrowia nie odrzucił żadnego wniosku o pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej. 

7 wniosków dotyczących ratunkowej terapii dla 7 indywidualnych pacjentów zostało pozostawionych bez rozpoznania ze względu na nieuzupełnienie przez świadczeniodawców braków formalnych – sprawy pozostawione bez rozpoznania dotyczyły głównie leków stosowanych w leczeniu schorzeń onkologicznych (głównie chorób hematologicznych). 

Jedna zgoda

Do 9 października 2017 r. Minister Zdrowia wydał jedną zgodę (dla jednego pacjenta) na pokrycie kosztów terapii w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej – zgoda dotyczyła produktu leczniczego stosowanego m. in. w leczeniu schorzeń onkologicznych przewodu pokarmowego. Koszt produktu leczniczego, którego dotyczyła wydana zgoda nie przekraczał ¼ produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w ujęciu trzech cykli/3 miesięcy terapii.

8 wniosków ze względu na wartość terapii zostało skierowanych do oceny przez Radę Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jak już wcześniej informowaliśmy, pierwszy rozpatrywany przez Radę Przejrzystości, dostał negatywną ocenę. 

Pierwsze miesiące działania

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych zaczął funkcjonować od 23 lipca i polega na wydawaniu przez Ministra Zdrowia indywidualnych zgód na finansowanie leku, który nie jest refundowany, w przypadku gdy braku innej dostępnej metody leczenia.

Wniosek o wydanie zgody w trybie ratunkowego dostępu do technologii lekowych w imieniu pacjenta składa szpital. Opisywany jest przebieg choroby oraz należy przedstawić opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego z danej dziedziny medycyny oceniającą zasadność zastosowania wnioskowanego leku u pacjenta.

Minister Zdrowia wydaje zgodę na maksymalnie 3-miesięczną terapię lub 3 cykle leczenia dla danego pacjenta. Możliwa jest zgoda na kontynuację leczenia, ale wymaga dodatkowo potwierdzenia skuteczności stosowanego leczenia przez lekarza specjalistę.

Aleksandra Kurowska

Polecamy także:

Ministerstwo rozwoju chce skończyć z zakupem leków przez szpitale

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz