Informatyzacja: obowiązkowe tylko trzy e-dokumenty medyczne (rozporządzenie)

13 Października 2017, 16:57 e-zdrowie

Minister zdrowia skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

W projekcie rozporządzenia wymienia się trzy rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej:

1) informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach.

2) informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę, o której mowa w § 12 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (chodzi o to, że lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować medyka, który skierował do niego pacjenta o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych).

3) kartę informacyjną z leczenia szpitalnego

Czemu tylko trzy?

Odpowiedź jest prosta - MZ wybiera wersję minimum, by zwiększyć szanse, że rzeczywiście e-dokumentacja medyczna się pojawi. A pojawić się powinna, bo jest to wpisane w ustawę.
Katalog elektronicznej dokumentacji medycznej zostanie więc zamknięty przez wskazanie konkretnych rodzajów dokumentów, które podlegać będą obowiązkowi ich wytworzenia w postaci elektronicznej oraz opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z definicją EDM, określoną w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Będzie szerzej

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, w przyszłości katalog stosownie do stopnia przygotowania usługodawców oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – będzie sukcesywnie rozbudowywany, aż do momentu uzyskania pełnej informatyzacji usługodawców działających w systemie informacji. 

Projekt dostępny tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz