Opieka długoterminowa z lepszą wyceną. Zyska 196 placówek

16 Października 2017, 11:37

Jest już nowelizacja zarządzenia NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Premiuje opiekę nad osobami wentylowanymi mechanicznie i żywionymi dojelitowo. 

Jakie zmiany wprowadza nowe zarządzenie?

W przypadku świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 1,3. To oznacza, że placówki dostaną o 30 proc. więcej pieniędzy. 

W przypadku dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 1,24.

W przypadku dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie i żywionych pozajelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 1,5.

Ile trafi do placówek?

Według NFZ świadczenia, których dotyczy zmiana realizuje 196 placówek. Zwiększenie wydatków związanych z wentylacją mechaniczną oszacowano na ponad 16,6 mln zł, a za pacjentów wentylowanych i żywionych dojelitowo i pozajelitowo o ok. 9,8 mln zł.  Nie przewidziano zwiększenia liczby kupowanych świadczeń w tym zakresie. 

Kiedy wejdą w życie?

Zarządzenie dostosowuje regulacje NFZ do obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju  świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdanych po dniu wejścia w życie zarządzenia (a to nastąpi po 30 dniach), a udzielonych nie wcześniej niż w dniu 1 listopada 2017 r.

AK

Zarządzenie dostępne tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz