Gabinet Cieni BCC ocenił działania MZ. Jakie wnioski?

16 Października 2017, 13:49

Po raz kolejny Gospodarczy Gabinet Cieni BCC ocenił funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wśród największych zagrożeń Gabinet wymienia brak założeń do ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia i nierozwiązany problem braku kadr medycznych. BCC chwali rząd za zwiększenie finansowania i projekt dotyczący zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Aktualną sytuację w ochronie zdrowia ocenia Anna Janczewska-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Wśród priorytetów, którymi pilnie powinien się zająć resort zdrowia BCC wymienia m.in. powołanie w Ministerstwie Zdrowia grupy roboczej ds. monitorowania skutków wejścia w życie ustawy o sieci szpitali i zmian na rynku aptek, czyli tzw. „apteki dla aptekarza”. Gabinet Cieni wskazuje też na konieczność dalszych konsultacji społecznych w zakresie fundamentalnej dla systemu zdrowia ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Zdaniem przedsiębiorców, aktualny projekt budzi wiele kontrowersji ze względu na brak zapisów dotyczących finansowania POZ, podkreślenia jej fundamentalnej roli w systemie ochrony zdrowia, mało realistycznych zapisów dotyczących opieki koordynowanej, czy też kłopotów z młoda kadrą lekarską na skutek braku specjalnych zachęt.

BCC rekomenduje też podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia szerokiej dyskusji dotyczącej innych niż budżetowych źródeł finansowania ochrony zdrowia oraz przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne, w tym w zakresie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMPOL).

Do pozytywnych decyzji rządu w zakresie ochrony zdrowia BCC zalicza zwiększenie tegorocznego finansowania ochrony zdrowia o dodatkową kwotę 3 mld zł, podjęcie przez resort zdrowia prac nad tzw. refundacyjnym trybem rozwojowym oraz wsparcie inicjatywy powołania przez prof. Macieja Banacha think-thanku „Innowacje dla zdrowia”. Gabinet Cieni dobrze ocenia również przedstawienie przez Ministerstwo Zdrowia założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zagrożenie dla gospodarki i przedsiębiorców:

1. Brak przedstawienia, do tej pory zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia, założeń do ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, która ma określać zasady funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia.

2. Brak strategii Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów niedoborów kadrowych w ochronie zdrowia. Obniżenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, spadek o 10% kandydatów na stacjonarne studia medyczne, brak zachęt do wybierania deficytowych specjalizacji przez rezydentów oraz niskie zarobki w ochronie zdrowia będą tylko ten problem niedoborów dalej pogłębiać.

3. Projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który sceptycznie oceniany jest przez producentów suplementów diety.

4. Spowolnienie prac i brak konsultacji społecznych w zakresie ustawy refundacyjnej. Szereg uwag zgłoszonych przez stronę społeczną nie zostało skomentowanych przez stronę rządową. Nie podjęto też dialogu z organizacjami branżowymi w tym zakresie. Nowelizacja miała m.in. wprowadzać nowe rozwiązania w zakresie pay-backu czy refundacji leków z importu równoległego. 

 

AS

Źródło: BCC

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz