Będzie bojkot speczespołu w MZ? Znamy treść listu do premier Szydło

17 Października 2017, 12:20

Wszystko wskazuje na to, że partnerzy społeczni zaproszeni przez rząd do współpracy w ramach specjalnego zespołu, solidarnie zbojkotują propozycję Ministerstwa Zdrowia i nie przystąpią do praz zespołu. Dyskutują właśnie szczegóły listu do premier Beaty Szydło i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła - dowiedziała się Polityka Zdrowotna. Nie wiemy jeszcze, czy pod listem podpisali się już wszyscy partnerzy społeczni, ale udało nam się dotrzeć do jego treści. 

Związkowcy i pracodawcy zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego piszą o swoim rozczarowaniu tym, że kluczowymi kwestiami ma zająć się zespół w MZ. Uważają, że to kolejny przejaw dewaluacji Rady Dialogu Społecznego (RDS) jako instytucji, której misją jest poszukiwanie kompromisów w sprawach strategicznych dla przyszłości społeczno-gospodarczej naszego kraju.

W ich ocenie nie ma logicznego uzasadnienia dla decyzji powołania przez Ministra Zdrowia zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Jak podkreślają, jest to próba przeniesienia dyskusji poza przestrzeń dedykowaną dla podejmowania tego typu wyzwań, poza RDS.

"Partnerzy społeczni, członkowie RDS oczekują realnego podjęcia próby rozwiązania kwestii finansowania całego systemu ochrony zdrowia oraz problemu niskich płac pracowników zawodów medycznych. Oczekujemy rozpoczęcia w tej sprawie prac w zespole problemowym ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli Porozumienia Rezydentów OZZL." - czytamy w liście. Część członków RDS chce zaznaczenia, że trzeba też podjąć dyskusję o pracy i płacy pozamedycznych pracowników systemu ochrony zdrowia. 

Zdaniem organizacji należących do RDS prace te powinny również obejmować prace nad nowelizacją ustawy o płacach minimalnych dla pracowników medycznych. "Przyjęcie takiej formuły byłoby zgodne z zasadami prowadzenia dialogu społecznego w Polsce. Przypominamy, że RDS prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia." - czytamy.

"Jesteśmy zmuszeni ponownie zaapelować o przychylenie się do naszej propozycji. Nasz apel oznacza również odmowę przystąpienia do prac w kierowanym przez Panią Wiceminister Szczurek-Żelazko zespole" - kończą swój list partnerzy społeczni z Rady Dialogu.

Przypomnijmy, że wczoraj udziału w pracach ministerialnego zespołu odmówili już strajkujący rezydenci, a także KSOZ NSZZ "Solidarność". 

 

AK

Foto: RDS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz