Oferty na dokończenie Projektu P1 już otwarte

18 Października 2017, 18:12

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dokonało otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na Dokończenie budowy Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1), jego utrzymanie i rozwój. Dokończenie Projektu zostało podzielone na części.

Na część I obejmującą usługi Tworzenia Oprogramowania, Szkoleń, Gwarancyjne oraz Autoryzacji, Centrum przewidziało kwotę 46,96 mln zł. Złożona została jedna oferta przez konsorcjum S&T Poland Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz EC2 S.A., która zakłada:

  • cenę roboczogodziny w wysokości 105,78 zł,
  • cenę punktu funkcyjnego w wysokości 1 586,70 zł
  • cenę świadczenia usług gwarancyjnych (obejmujących utrzymanie) w okresie 24 miesięcy wdo wysokości 15,16 mln zł.

Na część II obejmującą usługi Tworzenia Oprogramowania oraz Szkoleń, Centrum przewidziało kwotę 26 790 886,80 zł. Złożona została jedna oferta przez konsorcjum Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (lider konsorcjum) oraz JWA S.A., która zakłada:

  • cenę roboczogodziny w wysokości 118,99 zł,
  • cenę punktu funkcyjnego w wysokości 2 379,80 zł.

Zgodnie z nowym podejściem do realizacji Projektu P1 celem przetargu było wyłonienie wykonawców, którzy dostarczą zespoły deweloperskie oraz zapewnią usługi utrzymania systemu.

Jak wyjaśnia CSIOZ, Projekt P1 realizowany jest w metodyce SCRUM, co oznacza, że oprogramowanie wytwarzane jest w oparciu o metodyki zwinne (od ang. agile). Poszczególne funkcjonalności projektu budowane są przyrostowo, dzięki czemu wykonawcy rozliczani są z dostarczanych wyników prac na bieżąco.

Przypomnijmy, że Polska otrzymała ok. 400 mln zł z UE na projekt P1, którego celem była budowa elektronicznej platformy umożliwiającej gromadzenie, analizę i udostępnianie cyfrowych zasobów danych medycznych. W realizacji były jednak znaczne opóźnienia i kłopoty z wdrażaniem zaplanowanych funkcjonalności. Ostatecznie w listopadzie 2015 roku umowy z dotychczasowymi wykonawcami zostały zerwane. Zdecydowano jednak, że prace nad P1 będą kontynuowane.

W ramach projektu P1 mieszczą się m.in. rozwiązania umożliwiające tworzenie, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów oraz elektroniczną obsługę recept i skierowań lekarskich – e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia.

AS

Źródło: CSIOZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz