Pielęgniarki chcą większych nakładów i zmian w płacach minimalnych

19 Października 2017, 14:41 Pielęgniarki pielęgniarka

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oficjalnie poparła protest młodych lekarzy. Samorząd chce zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach. 

Jak wskazuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, niedofinansowanie służby zdrowia jest przyczyną ograniczonego dostępu do leczenia, braku kadr medycznych, pogarszających się warunków pracy personelu medycznego, niedoszacowania procedur i powiększającej się biurokracji.

Samorząd podkreśla również, że „na pielęgniarki i położne stale nakładane są nowe obowiązki, przy czym poziom finansowania pozostaje praktycznie bez zmian. Pielęgniarki i położne obarczane są coraz większa liczbą zadań, których wykonanie powinno należeć do przedstawicieli innych zawodów medycznych albo personelu pomocniczego”.

Zdaniem Izby przyjęta niedawno ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia sprawiła, że pielęgniarki i położne „stały się personelem medycznym gorszej kategorii”. Dlatego samorząd solidaryzuje się z protestującymi rezydentami żądając zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, w tym również wynagrodzeń personelu medycznego. Chcą także jasnego zapisu w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach, że środki przeznaczone na podwyżki 4x400 nie mogą być przeznaczane na realizację tej ustawy.

„Wieloletnie zaniedbania w służbie zdrowia oraz brak zrozumienia dla postulatów środowiska medycznego po raz kolejny spowodowały, że przedstawiciele zawodów medycznych sięgają po drastyczne środki protestu. Samorząd pielęgniarek i położnych oczekuje wypracowania realnych działań naprawczych.” – czytamy w oficjalnym stanowisku NIPiP.

Protest rezydentów poparł dziś także oficjalnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Według OZZPiP najwłaściwszym miejscem do rozwiązania problemów w służbie zdrowia jest Rada Dialogu Społecznego, a nie zespół, w którym minister zdrowia jest przewodniczącym i jednocześnie stroną konfliktu. Związek wzywa ministra zdrowia do podjęcia rozmów w ramach RDS. 

AS

Źródło: NIPiP

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz