Projekt ustawy o nakładach na zdrowie okrojony. Minister wskaże, na co dać środki

20 Października 2017, 12:58 kasa pieniądze

W ostatecznej nowelizacji ustawy o świadczeniach wycięto wszystko poza dwoma kwestiami z zakresu finansowania - poinformował Radziwiłł

W projekcie są tylko zapisy o podniesieniu nakładów publicznych na zdrowie oraz o możliwości ustalania przez ministra na co dodatkowe pieniądze będą przeznaczane. 

- W stosunku do pierwotnej wersji został skrócony właściwie do jednego tematu - mówił o projekcie ustawy po wyjściu z posiedzenia zespołu minister zdrowia. Są w nim dwie ścieżki - jedna dotyczy dochodzenia do 6 proc. PKB z tempem dochodzenia "plus minus o 0,2 proc. PKB" rocznie. 

Minister wyznaczy gdzie trafią pieniądze

- Druga regulacja, która jest w nim zawarta to delegacja dla ministra zdrowia, by corocznie wydawał rozporządzenie w sprawie tego, co powinno być w szczególny sposób przedmiotem zainteresowania i w efekcie dotacji budżetowej do NFZ - mówił minister. Wyjaśnił, że chodzi o obszary wynikające wprost z Konstytucji RP, która nakłada na władze publiczne obowiązek szczególnej opieki zdrowotnej nad dziećmi, kobietami w ciąży, niepełnosprawnymi i osobami w wieku podeszłym. A z drugiej strony finansowanie ma uwzględniać priorytety, które wynikają z map potrzeb zdrowotnych i skracanie kolejek. 

Prawo do leczenia kiedy indziej

To oznacza, że z projektu usunięto w ostatniej chwili m.in. zapisy dotyczące prawa do leczenia w POZ oraz korzystania z systemu ratownictwa medycznego bez ponoszenia kosztów przez osoby, które nie są ubezpieczone. 

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz