Jest już projekt listy leków refundowanych od 1 listopada

23 Października 2017, 9:42 Leki apteka

Na nowym wykazie refundacyjnym, który zacznie obowiązywać od 1 listopada br. dobre wiadomości m.in. dla chorych na raka prostaty, reumatoidalne zapalenie stawów i raka płuca. Na liście aptecznej pojawił się nowy produkt diety eliminacyjnej dla dzieci oraz cztery nowe wyroby medyczne. 

Na liście aptecznej pojawi się Nutramigen 3 LGG (dieta eliminacyjna mlekozastępcza) we wskazaniu alergia na białko mleka krowiego, objawy związane z alergią pokarmową związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, wtórna nietolerancja sacharozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, inne alergie związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, alergia na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka krowiego.

Zmiany w programach lekowych

1.Tagrisso (ozymertynib) został objęty refundacją w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34.0)”.

2.RoActemra (tocilizumab) został objęty refundacją w nowej, podskórnej postaci podania w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”.

3.Nucala (mepolizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej (ICD-10  J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J 45)”.

4.Xtandi (enzalutamid) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.

5.Xofigo (dichlorek radu-233) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.

6.Zytiga (octan abirateronu) został objęty refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu refundacyjnym w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęto dodatkową populację pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.

7.W opisie programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)” została wprowadzona zmiana dawkowania zaleconego w populacji dziecięcej, w następującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. (max. 120 mg) co 7 lub 14 dni.

Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 72 produkty lecznicze. Dla 23 produktów zostanie dodane wskazanie pozarejestracyjne. 43 produkty lecznicze od 1 listopada znikną z listy refundacyjnej. 

Dla 256 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 170,10 zł do 1 gr). Z kolei dla 408 produktów dopłata pacjenta wzrośnie (od 1 gr do 283,50 zł).

Uwagi do projektu obwieszczenia można składać do 24 października 2017 r. do godz. 11:00.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2017 r.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz