Niemcy nie chcą unijnych norm w medycynie

24 Października 2017, 15:12

Berlin - niemiecka Izba Lekarska i przedstawiciele systemów ubezpieczeń zdrowotnych jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu standaryzacji w usługach zdrowotnych.

Zapewnienie jakości w leczeniu opiera się na zasadzie medycyny opartej na dowodach, podkreślił Günther Jonitz, prezes organów zapewniania jakości niemieckiej Izby Lekarskiej. "Standardy służby zdrowia opracowane przez prywatne organizacje normalizacyjne, w których gronie nie zasiadają lekarze i przedstawiciele służby zdrowia, nie spełniają wysokich wymogów, które są z tym związane, a także zagrażają opiece nad pacjentem", ostrzegał. W Niemczech to izby lekarskie zapewniają jakość opieki medycznej. "Nie pozwolimy, aby to prawo zostało naruszone przez standaryzację usług zdrowotnych za pośrednictwem tylnych drzwi", powiedział Jonitz.

Standardy w medycynie powinny być regulowane na poziomie krajowym

Doris Pfeiffer, reprezentujaca ubezpieczycieli zdrowotnych przypomniała podział obowiązków między szczeblem europejskim i krajowym. Europejskie standardy dotyczące wyrobów medycznych lub strzykawek mogą mieć jej zdaniem uzasadnienie. Natomiast w przypadku usług zdrowotnych lub pielęgniarskich "nie przyniosłyby one żadnej wartości dodanej dla pacjentów, usługodawców ani całego systemu". Unia Europejska powinna tymczasem wspierać państwa członkowskie poprzez promowanie jakości i bezpieczeństwa pacjentów. Standardy w medycynie nie powinny być dalej rozwijane dzięki środkom publicznym w budżecie UE.

Poparcie z Polski

Przedstawiciele polskiego Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Marciszko i Zlatimira Dobreva, reprezentantka Bułgarii, poparli przedstawicieli z Niemiec w czasie rozmów w Brukseli. Oboje wyrazili głębokie zaniepokojenie działalnością Europejskiego Instytutu Normalizacyjnego CEN, który mógłby mieć wpływ na leczenie. Opieka zdrowotna powinna znajdować się w rękach poszczególnych państw członkowskich.
Już w 2014 roku europejski standard usług chirurgii estetycznej został zatwierdzony przez Austriacki Instytut Norm (CEN). Obecnie projekty normalizacyjne mają miejsce w dziedzinie pielęgniarstwa i administracji medycznej. Ukończone są standardy m.in. w zakresie usług lekarzy posiadających dodatkowe kwalifikacje w homeopatii, osteopatii i chiropraktyce.

Europejski Komitet Normalizacyjny CEN) jest stowarzyszeniem składającym się z 33 członków, którzy opracowują normy europejskie w różnych obszarach przemysłowych i usługowych. Ważne jest jednak to, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej to państwom członkowskim przyznaje prawo do regulacji opieki zdrowotnej i opieki medycznej.

Magdalena Mroczek

Źródło. aerzteblatt.de

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz