Fundacja L. Pagi: V edycja Projektu Liderzy Ochrony Zdrowia już za nami

24 Października 2017, 14:59

Wczoraj na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie Jubileuszowej V edycji Projektu Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Przez 5 lat w projekcie wzięło udział ponad 150 przyszłych liderów ochrony zdrowia. Polityka Zdrowotna była partnerem tego wydarzenia.

Uroczystość otworzyło przemówienie honorowego gościa - Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, który wyraził swoje wsparcie dla młodych liderów oraz mówił o bieżących problemach obecnego systemu ochrony zdrowia. Stwierdził, że jest to wyjątkowy sektor gospodarki, gdzie misja i powołanie spotyka się z twardymi zasadami rynku, a zadaniem młodych liderów jest umiejętnie działać w tym obszarze, tak aby to pacjent był zawsze na pierwszym miejscu.

Podczas Gali Alumni poprzednich edycji Projektu zaprezentowali raport “Zapotrzebowanie na kadry medyczne: Analiza obecnej sytuacji. Rekomendacje. Model planowania kadr medycznych.”, stworzony przez nich w ramach porozumienia z Ministerstwem Zdrowia. Podczas prezentacji Mateusz Jankowski przedstawił problematykę powyższego zagadnienia oraz przygotowane przez autorów raportu rekomendacje. Z kolei Aleksandra Staniak zaprezentowała model KadroLAB, czyli narzędzie analityczne służące do prognozowania zapotrzebowania na kadry medyczne w Polsce, stworzony przez zespół, w którego skład wchodziły również Dominika Krupa, Natalia Wierzbicka i Magdalena Krupiarz.

Panel dyskusyjny "Ochrona zdrowia - obecne wyzwania i wizja przyszłości" , podczas którego Młodzi Liderzy mogli zaprezentować swoje wizje i pomysły, a także skonfrontować je z opiniami ekspertów, poprowadziła Katarzyna Sabiłło, Prezes Zarządu Fundacji Lege Pharmaciae. Ważność tematu pozwoliła zgromadzić wielu znakomitych gości i jednocześnie uczestników Panelu: Agnieszkę Kosowską (Dyrektor ds. Prawnych i Komunikacji, Roche Polska Sp. z o.o.), Adama Jagodę (General Manager, Medtronic Poland Sp. z o.o.), mec. Sławomira Molędę (KONDRAT i Partnerzy), Pawła Ossowskiego (Wiceprezes Zarządu, ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.), Marcina Kowalskiego (Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń, Mercer Sp. z o.o.), mec. Paulinę Kieszkowską-Knapik (Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński), Roberta Gromadę (Prezes, IQ Pharma S.A.).

Podczas Gali uczestnicy Projektu zaprezentowali trzy raporty, które przygotowywali w ramach swoich grup roboczych. Pierwszy z nich dotyczył zastosowania Big Data w diagnostyce medycznej - prezentujący zwrócili uwagę na rewolucję, jaka już w tej chwili zachodzi w onkologii i radiologii. Adam Jagoda, General Manager w firmie Medtronic Poland Sp. z o.o. wraz z członkami panelu starał się zachęcić zespół do refleksji nad tym, gdzie oprócz diagnostyki można korzystać z Big Data. Poruszone zostały także problemy prawne.

Raport na niezwykle aktualny temat finansowania w publicznej ochronie zdrowia zwrócił uwagę na absurdy wynikające ze sposobu rozliczania poszczególnych świadczeń i fakt, że pozorne oszczędności w ochronie zdrowia przekładają się na straty dla całej gospodarki.

Kolejna grupa poruszyła temat korzyści wynikających ze współpracy lekarza i farmaceuty w praktyce klinicznej. Okazuje się, że obecność farmaceuty na oddziałach szpitalnych może obniżać koszty leczenia pacjentów prawie o połowę, dzięki optymalizacji leczenia farmakologicznego. Paneliści intensywnie dyskutowali, m.in. na temat aspektów prawnych i roli farmaceutów w badaniach klinicznych, na koniec zadając nieco filozoficzne pytanie: w jakim stopniu w obecnym systemie lekarz może być artystą, a w jakim - rzemieślnikiem.

Autorzy: Małgorzata Ponikowska, Aleksandra Podgórska

O Projekcie:

„Liderzy Ochrony Zdrowia”, to projekt edukacyjny skierowany do utalentowanych studentów i absolwentów kierunków takich jak prawo, medycyna, zdrowie publiczne, finanse, zarządzanie i ekonomia, którzy wiążą swoją karierę zawodową z szeroko pojętym obszarem ochrony zdrowia. Jego celem jest wymiana doświadczeń, podnoszenie kompetencji i kształcenie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która w przyszłości będzie decydować o tym jak będzie wyglądał polski system opieki zdrowotnej. W tym roku odbyła się piąta, jubileuszowa edycja tego wydarzenia. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Zdrowia. Partnerem strategicznym jest Grupa LuxMed.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz