Izba Lekarska: Stażyści powinni zarabiać więcej niż proponuje MZ

27 Października 2017, 15:08

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, wysokość wynagrodzeń dla lekarzy stażystów zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia w projekcie rozporządzenia jest „zdecydowanie za niska”. NRL negatywnie ocenia również wyłączenie z kształcenia stażu podyplomowego anestezjologii i intensywnej terapii.

Zgodnie z propozycję MZ od lipca 2017 roku lekarz na stażu powinien otrzymać 2100 zł zasadniczego wynagrodzenia, 2249 zł od 1 stycznia 2018 r. i 2369 zł od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to podwyżkę od 93 zł brutto w tym roku, do 362 zł w 2019 roku. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej to zbyt mało. Samorząd lekarski domaga się wynagrodzenia dla stażysty na poziomie średniej krajowej.

Prezydium postuluje także rozważenie procentowego lub wskaźnikowego określenia kwot zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, wysokości ryczałtów, kosztów szkoleń i kosztów administracyjnych. Według propozycji NRL, kwotą bazową mogłoby być na przykład wynagrodzenia minimalne. Zapis ten ma umożliwić podniesienie wysokości wynagrodzenia oraz innych kosztów bez konieczności każdorazowej nowelizacji rozporządzenia.

Rada wskazuje również na to, że rozporządzanie MZ określa wysokość ryczałtu należnego podmiotowi prowadzącemu staż podyplomowy na kwotę 281 zł. Kwota ta obowiązuje od 2004 r. i nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów związanych z obsługą procesu realizacji stażu podyplomowego. Zdaniem samorządu, powinna zostać podwyższona.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia także wyłączenie z kształcenia stażu podyplomowego anestezjologii i intensywnej terapii. Zdaniem samorządu, należałoby rozważyć ewentualne skrócenie stażu z anestezjologii i intensywnej terapii do 2 tygodni, bądź podział całego działu stażu w dziedzinie Anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej na blok (1+1+2) ale nie całkowite zrezygnowanie z tego stażu cząstkowego. Projekt nie określa również, jak ma być rozliczany dwudniowy kurs podsumowujący kształcenie w zakresie medycyny ratunkowej – wskazuje NIL.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że w pierwszej kolejności rozważeniu powinna podlegać zmiana ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w części regulującej zasady organizacji, odbywania i finansowania stażu podyplomowego (art. 15 ustawy). Dopiero w dalszej kolejności powinny się toczyć prace nad wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium wskazuje również, że dokonana w ostatnich latach zmiana zasad kształcenia na studiach medycznych m.in. poprzez wprowadzenie dwusemestralnego nauczania praktycznego na ostatnim roku studiów powinna skłaniać do rozważań nad opracowaniem programu stażu podyplomowego uwzględniającego nauczanie praktyczne na ostatnim roku studiów.

Prezydium uważa również, że na dokonanie przez samorząd lekarski oceny projektowanych zmian w obrębie tak ważnego dla lekarzy i lekarzy dentystów rozporządzenia, jakim jest rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego, powinien być wyznaczony znacznie dłuższy czas. Pozostawienie Naczelnej Radzie Lekarskiej jedynie 7-dniowego terminu na zgłoszenie uwag do projektu nie pozwala na dokonanie wszechstronnej analizy zaproponowanych rozwiązań. 

AS

Źródło: NIL

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz