Izba lekarska na ostro: wypowiadajcie opt-out, podpisujcie obywatelski projekt

27 Października 2017, 16:05

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelna Izba Lekarska wystosowała apele do lekarzy i szefów placówek medycznych. 

Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do lekarzy o ograniczenie pracy do maksymalnie 48 godzin w tygodniu. W apelu pisze, że uwzględniając głosy środowiska lekarzy, którzy słusznie dostrzegają, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy, zwraca się do lekarzy o ograniczenie w najbliższym czasie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymalnie 48 godzin w tygodniu.

Izba skierowała też apel o poparcie protestujących lekarzy. Zwraca się z prośbą do kierowników podmiotów leczniczych oraz kierowników specjalizacji, ordynatorów, pracowników środowisk akademickich ochrony zdrowia o stałe i czynne poparcie dla lekarzy rezydentów uczestniczących w akcji protestacyjnej.

"W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej postulaty protestujących są zasadne i odzwierciedlają oczekiwania środowiska lekarskiego od wielu lat artykułowane w stanowiskach organów samorządu lekarskiego. Naczelna Rada Lekarska mając na względzie, że postulaty protestujących dotyczą poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, apeluje o wykazanie zrozumienia dla protestujących młodych lekarzy i niepodejmowanie wobec nich jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym" - czytamy w apelu. 

Kolejny apel, skierowany do lekarzy i lekarzy dentystów, a za ich pośrednictwem do wszystkich obywateli, dotyczy poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowanego przez Porozumienie Zawodów Medycznych.

AK

Foto: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz