Firmy zrzucą się na odszkodowania za powikłania poszczepienne. Jest projekt

31 Października 2017, 10:34 Szczepienia

Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie tzw. funduszu kompensacyjnego, z którego odszkodowania miałyby trafiać do osób, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne w przypadku szczepień obowiązkowych. Odszkodowania sfinansują firmy farmaceutyczne.

Powstanie też Narodowy Program Szczepień Ochronnych wydawany przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia.

Jak wyjaśnia MZ nowe przepisy stanowią rozwiązanie problemu odpowiedzialności państwa za działania niepożądane obowiązkowych szczepień. Powstanie Fundusz Kompensacyjny Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, z którego mają być finansowane opiekuńcze świadczenia kompensacyjne dla opiekunów osób, które były poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym i u których wystąpiły działania niepożądane wymagające hospitalizacji.

Ministerstwo zakłada, że Fundusz będzie finansowany ze środków wpłacanych przez podmioty, które zawarły umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach NPSO. Wysokość tych wpłat ma być określana przynajmniej raz na dwa lata w rozporządzeniu ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów. Ma być to kwota nie wyższa niż 2 proc. wartości brutto umowy. Na razie MZ szacuje, że na początek może być to wartość około 1 proc. Ogólnie wpłaty do Funduszu mają oscylować w okolicach 2,5 mln zł rocznie. 

Odszkodowanie wyniesie  maksymalnie 70 tys. zł, a jego wysokość będzie zależna od czasu hospitalizacji (min. 14 dni). Jak podaje MZ, faktyczna liczba NOP w ubiegłych latach wynosiła od 3 do 8 przypadków rocznie. Resort nie wyklucza jednak, że liczba zarejestrowanych przypadków powikłań zwiększy się w związku z powstaniem funduszu. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz