10 polskich projektów z e-zdrowia, które pomogą stworzyć rekomendacje

02 Listopada 2017, 9:48 e-zdrowie

Ministerstwo zdrowia chce zlecić analizę dotyczącą świadczeń zdalnych oraz narzędzi e-zdrowia, stosowanych w projektach z unijnym dofinansowaniem. Ma ona być uzupełniona o rekomendacje. Które z projektów resort wskazuje do analizy?

 

Chodzi o projekty z zakresu e-zdrowia zrealizowane w programie PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Jakie działania w ramach niego realizowały placówki, samorządy i inne podmioty?

Szpital Powiatowy w Chodzieży 
W projekcie wykorzystano telekonsultacje z fizjoterapeutą, co dało możliwość uzyskania doraźnej porady drogą komunikatora bez wychodzenia z domu.

Nowa rehabilitacja Sp z o.o. 
W projekcie wykorzystano system teleopieki. Wszyscy pacjenci na koniec I fazy projektu otrzymywali teletransmiter EKG (6-odprowadzeniowy) oraz komplet elektrod i przez wszystkie dni II fazy wykonywali oraz przesyłali do Centrum Teleopieki zapisy EKG. Zapisy EKG przesyłali przed i bezpośrednio po ćwiczeniach domowych, które były obowiązkowym elementem II fazy oraz w dowolnym momencie, kiedy odczuwali jakieś niepokojące objawy ze strony układu krążenia. Wszyscy pacjenci korzystali także z telekonsultacji kardiologicznych oraz rehabilitacyjnych. Przypadki pilne były kierowane do szpitali (na SOR), przypadki planowe do poradni specjalistycznych. 

Powiat Pleszewski
W projekcie wykorzystano element teleopieki - 2 pielęgniarki i 2 fizjoterapeutów udzieliło mieszkańcom pow. pleszewskiego łącznie 4 748 porad telefonicznych. 

Polkowickie Centrum Usług ZdrowotnychZakład Opieki Zdrowotnej SA Polkowice
Pacjenci Centrum Gerontologii i Rehabilitacji oraz ich rodziny mogli przez całą dobę skorzystać z teleopieki. Każda z tych osób, a szczególnie osoba starsza lub niesamodzielna, w przypadku wystąpienia problemu zdrowotnego lub opiekuńczego miała możliwość o dowolnej porze zadzwonić pod wyznaczony numer i zasięgnąć porady.

Szpital na Wyspie Sp z o.o. Żary 
Uruchomiono punkt konsultacyjny, udzielający porad z zakresu metod żywienia, pielęgnacji i rehabilitacji osób starszych i niesamodzielnych. Były to porady telefoniczne, jak i osobiste. 

Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
Odbiorcy projektu mieli dostęp do bezpłatnych teleporad w zakresie opieki nad osobą starszą prowadzonych telefonicznie przez pielęgniarki. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Głównym celem projektu było wsparcie budowy sieci wymiany wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk, dążącej do utworzenia ośrodka referencyjnego dla potrzeb telepielęgniarstwa we współpracy z instytucją z Islandii. Podjęte w projekcie działania zaowocują stworzeniem zespołów zajmujących się opracowaniem i wdrożeniem wiedzy uzyskanej dzięki utworzonym międzynarodowym sieciom wymiany. 

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych 
Wnioskodawca nawiązał współpracę z partnerem (Norweskim Centrum Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny) oraz samorządem woj. pomorskiego w zakresie oszacowania możliwości przygotowania wspólnych projektów dotyczących telemedycyny oraz problemów ze stosowaniem telemedycyny w Polsce; identyfikacji warunków działania Partnera w Norwegii; uruchomienia procesu transferu dobrych praktyk. 

Narodowy Fundusz Zdrowia (dwa projekty)

W projekcie wytworzono aplikacje mobilne:

- dla kobiet w ciąży z cukrzycą ciążową. 

- zachęcającą do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych, otyłości oraz chorób przewlekłych. 

My pisaliśmy o tych aplikacjach tutaj:

Bardzo ciekawe aplikacje mobilne od NFZ: CanCell Cancer i SweetPregna

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz