Do Sejmu trafił projekt ograniczający dostęp do alkoholu

02 Listopada 2017, 12:26

Do Sejmu trafił poselski projekt zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chodzi o zmianę przepisów, na podstawie których gminy określają liczbę punktów sprzedaży alkoholu. 

Teraz w limicie miejsc, gdzie sprzedaje się alkohol, nie uwzględnia się piwa i alkoholu poniżej 4,5 proc. Określa się jedynie liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Jak wyjaśniają w uzasadnieniu do projektu posłowie PiS, jeżeli spojrzy się na dane odnośnie spożywania alkoholu to obecnie 57,9 proc. zużywanego alkoholu, w przeliczeniu na 100 proc. alkoholu, Polacy spożywają właśnie w postaci piwa, i to właśnie po piwo najczęściej sięga młodzież.

Dlatego też, z uwagi na ograniczanie dostępności napojów alkoholowych, głównie wśród młodzieży, autorzy projektu postulują, aby wszystkie napoje alkoholowe były uwzględniane w limicie, który określałby maksymalne liczby zezwoleń:

1) na napoje zawierające do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,

2) na napoje zawierające powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) na napoje zawierające powyżej 18 proc. alkoholu.

Przy czym, zachowałby nadal swoja aktualność zasada, że limit również określa się oddzielnie dla punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

W projekcie znalazł się też zapis rozszerzający zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych także na teren zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz na teren jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, oraz doprecyzowania w zakresie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

 

AS

Źródło: Sejm

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz