MZ: Inwalidzi nie ominą kolejki do lekarza

02 Listopada 2017, 13:10

Inwalidzi z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy nadal będą stać w kolejkach do świadczeń zdrowotnych. Jak wynika z odpowiedzi na petycję, Ministerstwo Zdrowia na razie nie planuje poszerzania listy grup uprawnionych do opieki medycznej poza kolejnością.

O prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych i farmaceutycznych bez kolejki wnioskują do resortu zdrowia inwalidzi z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy. Tym samym chcieliby oni zyskać podobne przywileje, jakie przysługują dziś np.: zasłużonym honorowym dawcom krwi, dawcom przeszczepów i kombatantom wojennym.

„Domagamy się przyznania także i nam podobnych uprawnień ze względu na bardzo trudny stan zdrowia, który nie pozwala nam na oczekiwanie w długich kolejkach w przychodniach oraz oczekiwanie na badania specjalistyczne.” – czytamy w petycji, która trafiła do Ministerstwa Zdrowia.

Resort odniósł się już do zgłoszonego postulatu. Z odpowiedzi na petycję wynika jasno, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje poszerzenia listy uprzywilejowanych w systemie ochrony zdrowia grup pacjentów. Jak wyjaśnia resort „Ze względu na ograniczone środki finansowe NFZ, istnienie list oczekujących jest nieuniknione”.

„Zgodnie z ustawą o świadczeniach ubezpieczony ma mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, który jest podstawową zasadą, na którym oparty jest system ubezpieczenia zdrowotnego. Mając powyższe na uwadze oraz w szczególności art. 19 Konstytucji RP, niezasadnym jest przyjęcie postulatu zawartego w petycji”. – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz