Zespół przy MZ ma wybrane priorytety - to na nie trafią pieniądze. Jakie?

03 Listopada 2017, 15:43 Ministerstwo Zdrowia

Dziś spotkał się po raz drugi zespół MZ zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Ministerstwo zdrowia przedstawiło priorytetowe sprawy, nad którymi ma pracować wspólnie z partnerami społecznymi. Zostały one wybrane na podstawie wcześniej zgłoszonych na piśmie postulatów. 

Zespół ma zdecydować m.in. na co w pierwszej kolejności w jaki sposób przeznaczane będą dodatkowe środki w systemie pochodzące ze stopniowego podnoszenia publicznych wydatków na zdrowie do poziomu 6 proc. PKB w 2025 r.

- Biorąc pod uwagę czas jaki mamy do dyspozycji - czyli do 15 grudnia - zajmiemy się raczej wyborem priorytetów w zwiększaniu finansowania niż szczegółowymi rozwiązaniami - mówi Polityce Zdrowotnej Maria Libura z Fundacji MY Pacjenci, która w zespole reprezentuje ponad 30 organizacji pacjenckich.  

Wyróżniono obszary:

  • rozwoju kadr, w tym także zawodów pomocniczych wobec medycznych
  • zwiększenia roli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w systemie ochrony zdrowia (by m.in. ograniczyć hospitalizacje), w tym opieki koordynowanej, opieki przed i poszpitalnej nad pacjentem
  • informatyzację ochrony zdrowia (wokół tego punktu toczyła się burzliwa dyskusja dotycząca tego, w jakim zakresie rozwiązania mają być dla pacjenta i w jakim zakresie rozwijane ma być e-zdrowie)
  • wzmocnieniu głosu pacjenta m.in. przez udział organizacji pacjentów w podejmowaniu decyzji dotyczących systemu ochrony zdrowia
  • profilaktyka i promocja zdrowia, zdrowie publiczne szeroko rozumiane
  • płace pracowników sektora ochrony zdrowia (w tym zakresie będzie współpraca z RDS).

- Kwestie płacowe zostały przeniesione do zespołu Rady Dialogu Społecznego. Na razie nie udało się stworzyć jednej platformy, w której postulaty wszystkich środowisk byłyby omawiane - mówi Libura. 

Kolejne spotkanie ministerialnego zespołu ma się odbyć za tydzień. 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz