GIODO o „bezprecedensowych” rozwiązaniach w ustawie o jawności

08 Listopada 2017, 9:29 GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawił swoje uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zastrzeżenia GIODO budzą m.in. przepisy rozszerzające katalog osób zobowiązanych do ujawniania oświadczeń majątkowych.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem przygotowanym przez CBA, oświadczenia majątkowe będą musieli publikować m.in. szefowie Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta i konsultanci krajowi i wojewódzcy.  

W opinii GIODO, „zarówno zakres przewidzianej w projekcie ustawy ingerencji w sferę prywatności obywateli, jak i skala proponowanego rozwiązania są w istocie bezprecedensowe. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”. – wskazuje Inspektor w uwagach złożonych do projektu ustawy.

„Objęcie regulacją przedmiotowego projektu zaproponowanego w nim, niezwykle szerokiego, kręgu osób może stanowić naruszenie wyżej wskazanej konstytucyjnej normy. Zakres podmiotowy projektowanych przepisów powinien być ograniczony wyłącznie do osób, które posiadają kompetencje do samodzielnego decydowania o sytuacji prawnej lub faktycznej innych podmiotów albo mają istotny wpływ na tę sytuację”. – podkreśla GIODO. Inspektor zgłasza również zastrzeżenia do zbyt długiego, jego zdaniem, okresu retencji oświadczeń majątkowych na stronie BIP właściwego podmiotu.

AS

Źródło: GIODO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz