Kolejny zespół MZ ds. walki z absurdami w zdrowiu. Kto nim pokieruje?

09 Listopada 2017, 9:36

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał zespół, który ma się zająć wdrożeniem ułatwień w działalności leczniczej. Wśród ekspertów znalazł się szef innego, nieistniejącego już zespołu, który przygotował tzw. listę absurdów w ochronie zdrowia. Czy po ponad roku efekty prac tego zespołu wreszcie doczekają się realizacji?

Szefem nowego zespołu został wicedyrektor Departamentu Analiz i Strategii. W jego skład wchodzą też inni pracownicy resortu zdrowia. Jest tam również Tomasz Pęcherz, który na początku 2016 roku przewodniczył grupie ekspertów pracujących nad wskazaniem koniecznych zmian w działalności leczniczej. Nowo powołany zespół ma się zająć wdrożeniem zaproponowanych wtedy rozwiązań.

Wśród wypracowanych w ubiegłym roku rozwiązań jest miedzy innymi umożliwienie publicznym szpitalom prowadzenia działalności komercyjnej, współpłacenie za ponadstandardowe wyroby medyczne, zniesienie nadmiernych obowiązków biurokratycznych dla lekarzy, zmiany w kształceniu kadr medycznych, wprowadzenie jednolitych zasad rozliczania tzw. nadwykonań i zniesienie obowiązkowych skierowań do okulisty.

Nie wiadomo czy wszystkie te propozycje mają szansę na realizację. Kilka miesięcy temu próba umożliwienia pobierania opłat przez szpitale publiczne za świadczenia zdrowotne zakończyła się niepowodzeniem. Projekt został wycofany z konsultacji społecznych i do tej pory Ministerstwo nie zdecydowało się powrócić do tego pomysłu. Nie jest też oczywiste wprowadzenie dopłat do ponadstandardowych wyrobów medycznych. Projekt przygotowany przez MZ wiele miesięcy temu wciąż nie trafił do realizacji. Nieoficjalnie mówi się, że wiceminister zdrowia Marcin Czech, który odpowiada w resorcie za ten obszar, woli wypracować własne rozwiązania, zamiast wdrażać zostawione przez poprzednika Krzysztofa Łandę.

Pozostałe rekomendacje zawarte w raporcie dotyczą między innymi zmian w kształceniu specjalistycznym lekarzy, zwiększenia liczby rezydentur i premiowania przy kontraktowaniu z NFZ placówek szkolących młodych lekarzy. Eksperci proponują też likwidację wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ujednolicenie terminów przedawnienia roszczeń dla świadczeniodawców i NFZ oraz wprowadzenie ogólnych zasad rozliczania tzw. nadwykonań, które obowiązywałyby we wszystkich wojewódzkich oddziałach NFZ. Zlikwidowany miałby też być obowiązek konsultowania odmowy przyjęcia dziecka do szpitala z ordynatorem oddziału pediatrycznego.

Zadaniem nowego zespołu, który właśnie powstał w MZ jest przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych odpowiadających na problemy zidentyfikowane w raporcie dotyczącym możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej. Co kwartał eksperci mają przedstawiać ministrowi zdrowia raport z efektów swojej pracy. Po zakończeniu prac zespół jest obowiązany przedłożyć ministrowi sprawozdanie z prowadzonej działalności oraz przygotowanych propozycji rozwiązań prawnych. W zarządzeniu ministra nie ma jednak terminu, w którym zespół ma zakończyć prace.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

dddd Czwartek, 09 Listopada 2017, 10:15
Największym absurdem jest powoływanie zespołów w których ciągle siedza ci sami ludzie. I zarabiają pieniadze, które mozna z powodzeniem przeznaczyć na pacjentów.