UE zachęci TVP do realizacji misji? Nowy projekt szansą dla zdrowia

09 Listopada 2017, 16:26 TVP

W publicznych mediach wciąż niewiele mówi się o zdrowiu publicznym. Nowy projekt ustawy, który dziś trafił do konsultacji, uzależnia finansowe wsparcie od tego, jaki procent emitowanych treści można zaliczyć jako realizację misji. 

Ostatnio zdecydowano o przelaniu kolejnych pieniędzy budżetu państwa do TVP kierowanej przez Jacka Kurskiego. Dotowanie mediów publicznych już od dawna wzbudzało wątpliwości Komisji Europejskiej. Oczekuje ona od Polski jasnego określenia reguł takiego wsparcia. 

Pomoc państwa wymaga reguł

Zgodnie ze wstępną opinią przyjętą przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencyjności Komisji Europejskiej w odniesieniu do zgodności obecnego systemu finansowania Telewizji Polskiej S.A. z zasadami wspólnego rynku „finansowanie TVP za pomocą opłat abonamentowych i dotacji z budżetu państwa stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE”. Jest to zgodne z zasadami wspólnego rynku - informuje resort kultury. Równocześnie jednak KE wskazuje, że potrzebne jest m.in.:

-    doprecyzowania definicji misji publicznej,

-    wprowadzenia jednoznacznych przepisów prawnych dotyczących ograniczenia publicznego finansowania do kosztów netto misji publicznej oraz zasad nadzoru nad ewentualną nadmierną rekompensatą w tym zakresie.

- przez koszt netto realizacji misji rozumieć się będzie różnicę pomiędzy całkowitym kosztem realizacji misji publicznej przez danego nadawcę publicznego w danym roku kalendarzowym a dochodem netto uzyskanym przez nią w tym okresie z pozostałej działalności (np. reklam, lokowania produktów).

-    uregulowania  zasad skutecznego nadzoru nad jakością realizacji misji publicznej.

Dofinansowanie tylko do misji

W dużym uproszczeniu chodzi o to, że jeśli TVP, podobnie jak komercyjne stacje, puszcza przez wiele godzin dziennie seriale, przy których może być trudno wykazać związek z misją, to nie powinno być tak, że z publicznych środków wspiera się jednego nadawcę, a innych nie. 

W skierowanym dziś do konsultacji projekcie przygotowanym przez resort kultury wprowadza się ograniczenia -  przychody ze źródeł publicznych mogą być przeznaczane wyłączenie na realizację misji. 

Nasz komentarz: w praktyce wiele będzie zależało od tego, co będzie się podciągać pod działalność misyjną. Projekt może jednak sprawić, że więcej miejsca TVP będzie poświęcać się np. zdrowiu publicznemu, by do większej liczby programów czy seriali media mogły dostawać dotację. Do tej pory z lokowaniem zdrowotnych treści były problemy, mimo porozumienia podpisanego przez Kurskiego z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Problemy z przebiciem się miały też organizacje pozarządowe organizujące prozdrowotne kampanie. 
 
AK
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz