Fizjoterapia: wiemy jak ma być przeprowadzany egzamin państwowy

09 Listopada 2017, 21:03

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego zostało skierowane do ogłoszenia. 

Prace nad aktem prawnym trwały wiele miesięcy. Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty osoby, które rozpoczęły jednolite 5-letnie studia wyższe 1 października 2017 r. będą musiały zdać Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny.

8000 tys. osób rocznie

Resort zdrowia szacuje, że pierwszy egzamin PEF odbędzie się w 2022 r. i weźmie w nim udział ok  8000 osób. Podobnie będzie w kolejnych latach, o ile nie zmieni się popularność studiów. 
Koszt  zorganizowania egzaminu dla jednej osoby wyniesie ok. 123,7 zł.

140 zł  opłaty od osoby

W rozporządzeniu przyjęto jednak, że opłata ma wynosić 140 zł. Stawki wynagrodzeń dla przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej zostały określone na poziomie stawek komisji egzaminacyjnych obowiązujących dla przewodniczącego i członków zespołu egzaminacyjnego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. 

Jakie będą terminy?

Egzaminy będą mieć wyznaczone terminy w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 maja i w okresie od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. 

W całym kraju egzamin ma zaczynać się o tej samej godzinie. 

Osoby zdające posiadające nieparzyste numery kodowe otrzymają I wersję testu, a posiadające numery parzyste - II wersję testu. Osoby zdające, które zajmują sąsiadujące miejsca, nie mogą otrzymać tej samej wersji testu.

Ile pytań, z których zagadnień?

Pytania testowe PEF uwzględniać będą problematykę:

- diagnostyka funkcjonalna, w tym diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu, w chorobach wewnętrznych i w wieku rozwojowym – 10 pytań;

- fizjoterapia w dysfunkcjach układu ruchu, w tym fizjoterapia w dysfunkcjach układu ruchu w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w medycynie sportowej, w reumatologii, w neurologii i neurochirurgii oraz w wieku rozwojowym – 33 pytania;

- fizjoterapia w dziedzinach medycyny: w chorobach wewnętrznych, w kardiologii, w kardiochirurgii, w chorobach płuc, w neurologii, w chirurgii, w ginekologii i położnictwie, w geriatrii, w psychiatrii, w onkologii i medycynie paliatywnej – 30 pytań;

- wyroby medyczne, w tym z zakresu ortotyki i protetyki – 9 pytań;

- fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia  –  4 pytania;

- adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością – 4 pytania;

- kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, w tym kinezjologia – 4  pytania;

- bioetyka, prawo medyczne oraz orzecznictwo w zakresie stanu funkcjonalnego pacjenta – 3 pytania;

- zdrowie publiczne, w tym funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia i funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 3 pytania.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

semi Niedziela, 12 Listopada 2017, 0:23
Szkoda, że później nie będą zarobki na poziomie lekarzy i lekarzy dentystów...