Pielęgniarki negocjują z NFZ podwyżki i wycenę świadczeń

10 Listopada 2017, 9:22

Podwyżki dla pielęgniarek pracujących w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, gabinetach zabiegowych i punktach szczepień, dodatkowe finansowanie za wypisywanie recept i wycena świadczeń w zakresie opieki długoterminowej, to niektóre z tematów spotkania pielęgniarek i położnych z samorządu z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak informuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, w trakcie spotkania omówiono problemy dotyczące:

  • kontynuacji wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek realizujących świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w związku z wprowadzeniem sieci szpitali  oraz kontynuowania podwyżek dla pielęgniarek zatrudnionych w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień w POZ,
  • Dodatkowego finansowania nowych uprawnień pielęgniarek i położnych dotyczących ordynowania leków i wypisywania recept oraz skierowań na badania diagnostyczne.
  • Wyceny świadczeń w zakresie opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), oraz ujednolicenia stawki za osobodzień (30,08zł) pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
  • Złożonych propozycji procedur odrębnie finansowanych dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, w zakresie: wizyta patronażowa dziecka, rozpoznanie warunków i potrzeb zdrowotnych rodziny, profilaktyka ADR w polipragmazji – porada dla Seniora, ( pielęgniarka POZ), dla położnej POZ : porada laktacyjna (położna  POZ), porada w zakresie higieny wzroku (pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania).

W trakcie spotkania przedstawiciele NFZ poinformowali, że pracują już nad wprowadzeniem zapisów prawnych  umożliwiających  realizację wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W zakresie  kontynuacji wzrostu wynagrodzenia dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych NFZ zobowiązał się do opublikowania na swojej stronie Komunikatu wskazującego iż środki na ten cel zostały ujęte w stawce kapitacyjnej lekarza POZ.

Jak podkreśla Izba, w wyniku spotkania uzyskano porozumienie w zakresie wprowadzenia proponowanych zmian oraz kierunków działania niezbędnego do ich realizacji.

AS

Źródło: NIPiP

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

pieleg. Piątek, 06 Kwietnia 2018, 14:58
I co z tych treści wynika ? nic dobrego tylko tyle , ze gdy je czytamy to nas szlak trafia . Pielegniarki zabiegowe i punktu szczepień (jedna piele. od wszystkiego) nie dostałyśmy obiecanych podwyzek bo mój pracodawca ciągle mówi że cytuję: ja na panią żadnych pieniedzy nie dostaję.,a do portfela nie zagladam czy dostaje czy nie i nadal reszta pielęgniarek jest gorszego sortu . C z tym mamy zrobić?