Liczba zgonów z powodu zapalenia płuc w UE. Polska na czarnej liście

10 Listopada 2017, 13:44 Pneumonia day

Z 4,9 miliona zgonów zgłoszonych w Unii Europejskiej w 2014 roku, 118 300 było spowodowanych zapaleniem płuc. Kobiety (59 900 zgonów) i mężczyźni (58 400 zgonów) byli prawie tak samo dotknięci. 90 proc. tych zgonów dotyczyło osób w wieku powyżej 65 lat.

W liczbach bezwzględnych Wielka Brytania (28 200 ofiar śmiertelnych lub 24 proc. całkowitej liczby zgonów w UE) to państwo członkowskie, które odnotowało najwięcej przypadków śmiertelnych z powodu zapalenia płuc w 2014 r. Następnie Niemcy (16 700, 14 proc.), Polska (12 300, 10 proc.), Francja (11 100, 9 proc.), Włochy (9 100, 8 proc.) i Hiszpania (8 400, 7 proc.).

Jednak dla porównania faktycznych różnic między poszczególnymi krajami, bezwzględne liczby należy dostosować do wielkości i struktury populacji. Wskaźnik śmiertelności z powodu zapalenia płuc był najwyższy w Portugalii, Zjednoczonym Królestwie, w Słowacji i w Polsce, a najniższy w Finlandii.

Przy prawie 55 zgonach z powodu zapalenia płuc na 100 000 mieszkańców Portugalia odnotowała najwyższą liczbę wśród państw członkowskich UE. Za nim podążały Wielka Brytania (49), Słowacja (45) i Polska (43). Najniższy wskaźnik zgonów z powodu zapalenia płuc odnotowano w Finlandii (przy 4 zgonach na 100 000 mieszkańców), przed Grecją i Austrią (po 9), na Węgrzech (10) i w Chorwacji (11). Na poziomie UE wskaźnik ten wynosił średnio 25 zgonów z powodu zapalenia płuc na 100 000 mieszkańców w 2014 r.

12 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Zapalenia Płuc, (ang. World Pneumonia Day) – międzynarodowe święto obchodzone corocznie, ustanowione przez Światową Koalicję przeciwko Zapaleniu Płuc u Dzieci.

AS

Źródło: Eurostat

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz