Raport „Health at a Glance: Europe 2017”. Jak wypada Polska?

10 Listopada 2017, 14:49
10 Listopada 2017, 14:49
10 Listopada 2017, 14:49
10 Listopada 2017, 14:49 OECD
10 Listopada 2017, 14:49
10 Listopada 2017, 14:49

Najnowszy raport OECD o stanie zdrowia Europejczyków i o kondycji opieki medycznej na naszym kontynencie. Choć wydłuża się długość życia Polaków, to w wielu innych zakresach wypadamy gorzej niż większość państw OECD. 

Raport wskazuje, że we wszystkich krajach należących do OECD od 1970 r. notuje się wzrost o ponad 10 lat oczekiwanej dalszej długości trwania życia. Obecnie średnia dla 34 krajów wynosi 80,6. W Polsce ten współczynnik wynosi 73,5 dla mężczyzn oraz 81,6 dla kobiet - w obu przypadkach poniżej przeciętnej OECD (odpowiednio - 77,9 i 83,1).
Najdłużej żyją Japończycy (83,9), Hiszpanie i Szwajcarzy (83), a najkrócej - Łotysze (74,6) i Meksykanie (75). 

 

Wydatki na zdrowie

Wydatki na ochronę zdrowia w OECD per capita wyniosły 4000 dolarów rocznie. Najwięcej za zdrowie płaci się w USA (9892 dol. per capita, 17,2 proc. PKB).

Średnio na zdrowie państwa OECD wydawały 9 proc. PKB. Najwięcej - 17,2 proc. USA. Powyżej 11 proc. wydają na zdrowie w Szwajcarii, Niemczech, Szwecji i Francji. Na przeciwległym biegunie znajduje się Turcja - 4.3 proc., Meksyk z 5,8 proc. PKB i Polska 6,4 proc. PKB.

Ponadto - choć teoretycznie mamy zapewnioną w koszyku świadczeń większość procedur oraz refundację leków, to wiele, m.in. z powodu kolejek, dokupujemy z własnej kieszeni. 

 

Kolejki

Pod względem kolejek również wypadamy niekorzystnie. Na dodatek zwiększyły się one względem zeszłorocznego raportu. 

Wielkie nierówności społeczne

Polska jest jednym z państw gdzie wyjątkowo jaskrawo widać wpływ warunków życia na jego długość. Na wykresie poniżej widać relację między poziomem wykształcenia a długością życia. To niestety wskazuje, że dostępność opieki oraz zdrowie publiczne, profilaktyka, kuleją. 

Mało lekarzy i pielęgniarek

Podczas gdy w Polsce na 10 tys. osób przypada 23 lekarzy, w OECD przeciętnie 34, a w Grecji 63. Pod tym względem najgorzej wypada Turcja z 18 medykami. W zestawieniu oznaczono spadek ich liczby. Pod względem liczby pielęgniarek również odbiegamy od średniej. Mamy ich 52 na 10 tys. osób, wobec średniej dla państw OECD wynoszącej 90. W Szwajcarii jest ich nawet 180. 

Łóżka szpitalne

Pod względem liczby łóżek szpitalnych średnia dla OECD wynosi 47 łóżek na 10 tys. mieszkańców, w Polsce 66 łóżek. Najwięcej jest zaś w Japonii - aż 132. 

Zanieczyszczone powietrze

W raporcie wskazano także, że największą ekspozycję na zanieczyszczenia powietrza (PM2.5) mają mieszkańcy Turcji, Korei, Polski i Węgier. i

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz