W poniedziałek Rada Przejrzystości m.in. o uodparnianiu wcześniaków i raku piersi

12 Listopada 2017, 13:32 AOTMiT

W poniedziałek spotka się Rada Przejrzystości działająca przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Czym się zajmie?

Profilaktyka RS

W planach posiedzenia jest m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku SYNAGIS (palivizumab) w ramach programu lekowego: „Profilaktyka zakażeń wirusem RS ICD-10 P07.2, P27.1)”.

Obecnie program immunoprofilaktyki przy użyciu paliwizumabu dotyczy dzieci przedwcześnie urodzonych, jednak jedynie tych, które przyszły na świat do 28. tygodnia ciąży oraz tych, które mają dysplazję oskrzelowo-płucną. Zdaniem ekspertów powinien być rozszerzony także na wcześniaki urodzone po 28 tygodniu, ponieważ w razie zakażenia RSV grozi im ciężkie zapalenia oskrzelików, zapalenia płuc z niewydolnością oddechową, co wymaga hospitalizacji i wentylacji mechanicznej. U starszych dzieci i dorosłych zakażenie wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) przebiega zwykle łagodnie.  

Walka o wątrobę

Planowane jest też przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia do badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza POZ badania anty-HCV i zdefiniowania populacji, w której możliwe byłoby wykonanie badania.

Choć w Polsce ok. 200 tys. osób wymaga leczenia zakażenia wirusem HCV, to w okresie dostępności terapii zdiagnozowano tylko 40 tys. chorych. Pozostali zakażeni nie wiedzą, że żyją z wirusem, który może wywołać marskość lub raka wątroby. Równocześnie narażają na zakażenie inne osoby. Część samorządów lokalnych prowadzi więc za własne pieniądze badania przesiewowe, ale ich skala jest ograniczona. 

Rak piersi i łuszczyca

Rada ma też wydać dwa stanowiska w w sprawie oceny leku IBRANCE (palbocyklib) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”, gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu:
z fulwestrantem, a w drugim stanowisku z letrozolem. Lek ten zarejestrowano w UE niespełna rok temu do stosowania u kobiet w leczeniu hormonowrażliwego, ujemnego pod względem receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka typu 2 (HR+/HER2-), lokalnie zaawansowanego lub rozsianego raka piersi.

Ocenie będzie podlegać ma też TALTZ (iksekizumab), co do stosowania w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L.40.0)”.

Co jeszcze?

W programie posiedzenia znalazło się też przygotowanie:
- stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leku BENZETACIL (benzopenicylina benzatynowa) we wskazaniach: przewlekły stan zapalny tkanek, przewlekły obrzęk limfatyczny.

- opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy” (woj. lubuskie).

- opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Miejski program profilaktyki badań homocysteiny w grupach ryzyka na lata 2018-2020” (m. Zduńska Wola).

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz