Leczenie SM i zaawansowanej choroby Parkinsona do decyzji Rady Przejrzystości

13 Listopada 2017, 13:34 AOTMiT

Na 20 listopada zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości działającej przy Agencji Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji. Oceną jakich leków się zajmie?

Choroba Parkinsona

Rada ma przygotować stanowisko w sprawie oceny leku DACEPTON (chlorowodorek apomorfiny półwodny) w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona za pomocą apomorfiny podawanej w ciągłym wlewie podskórnym (ICD-10 G20)”.

SM po niepowodzeniu terapii

Planowane jest też przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GILENYA (fingolimod) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.

Ratunkowy dostęp

W programie posiedzenia jest też zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leków 

- IBRANCE (palbocilib) we wskazaniu: rak piersi (ICD-10: C50.9).

- KEYTRUDA (pembrolizumab) we wskazaniu: rozsiana wznowa czerniaka u pediatrycznego pacjenta (ICD-10: C43.9).

Poza ChPL

Rada 20 listopada wyda też prawdopodobnie opinię w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających kapecytabinę, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj.:

  • rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych (C22.1),

  • nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego (C23),

  • zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe (C24.0),

  • brodawka większa dwunastnicy Vatera (C24.1),

  • zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych (C24.8),

  • drogi żółciowe, nieokreślone (C24.9),

w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych.

Dostęp do krwi w Polsce i programy samorządowe

Zaplanowano też przygotowanie opinii w zakresie oceny propozycji zmian przedstawionych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, które mogą być podstawą do aktualizacji programu pn. „Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015–2020”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego:

  1. „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe” (pow. dzierżoniowski).

  2. „Profilaktyka chorób zakrzepowych układu żylnego kończyn dolnych – badania przesiewowe” (pow. dzierżoniowski).

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz