MZ: Jest projekt ustawy wdrażającej tzw. dyrektywę tytoniową

13 Listopada 2015, 9:21

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia  pod obrady Komitetu ds. Europejskich przekazano ostateczny projekt ustawy implementującej przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającą dyrektywę 2001/37/WE do prawa krajowego. Dokument jest wynikiem długiej pracy resortu zdrowia oraz wielu uzgodnień.

Projekt ustawy zawiera przepisy dotyczące m.in.:

  • ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu papierosów posiadających charakterystyczny aromat (wyjątkiem są papierosy mentolowe, na które ustanowiono 6-letni okres przejściowy – do 2020 r.),
  • wprowadzenia obowiązku umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych zajmujących 65% zewnętrznego obszaru opakowania,
  • przepisy obligujące producentów lub importerów wyrobów tytoniowych do przekazywania wykazu wszystkich składników używanych do produkcji wyrobów tytoniowych.

Projekt reguluje również rynek wyrobów powiązanych z wyrobami tytoniowymi (papierosów elektronicznych i pojemników z płynem zawierającym nikotynę do ponownego ich napełniania) poprzez wprowadzenie zakazu ich reklamy i promocji.

Proponowane przepisy wprowadzają również odpowiedni nadzór nad bezpieczeństwem tego rodzaju produktów oraz zakazują ich sprzedaży wysyłkowej z wykorzystaniem Internetu, w tym sprzedaży transgranicznej, podobnie jak sprzedaży za pomocą urządzeń automatycznych oraz osobom poniżej osiemnastego roku życia.

Dodatkowo projekt reguluje tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe poprzez nałożenie obowiązku zgłaszania przez producentów lub importerów szczegółowych informacji dotyczących tego rodzaju produktów (najpóźniej sześć miesięcy przed zamierzonym wprowadzeniem do obrotu krajowego). Ponadto, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, nie będą one mogły być wprowadzane do obrotu jako bezdymne wyroby tytoniowe.

AG

Źródło: mz.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz