Wzory programów zdrowotnych - jest projekt rozporządzenia

15 Listopada 2017, 15:57 Lekarze

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie  określenia wzoru programu polityki zdrowotnej oraz wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej. 

Jak zauważa ministerstwo, nie ma jednolitych zasad tworzenia projektów programów polityki zdrowotnej. Brakuje także jednolitych zasad opracowywania wyników realizacji programów.

Zgodnie z projektem będzie możliwość tworzenia programu polityki zdrowotnej na podstawie ujednoliconego dokumentu i wtedy procedury będą prostsze. Projekt rozporządzenia określa wzór programu polityki zdrowotnej.

Trzy miesiące na sprawozdanie

Projekt rozporządzenia też określa wzór raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej. Samorząd, który będzie realizować program, w ciągu trzech miesięcy od jego zakończenia, będzie publikować sprawozdanie w BIP.

Wzory z zagranicy

Jak informuje resort zdrowia, w Anglii i Walii, Public Health Advisory Committee (PHAC) działający jako ciało doradcze National Institute Health and Care Excellence (NICE) – odpowiednik Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowuje rekomendacje w zakresie zdrowia publicznego. Rekomendacje są opracowane na podstawie doniesień naukowych, opinii ekspertów, opinii grup zainteresowanych, konsultacji społecznych.

Nacisk kładziony jest na jakość dowodów naukowych, możliwość zastosowania w populacji docelowej, dowody wspierające i potwierdzające skuteczność interwencji. PHAC zobligowane jest także do oceny czy dane rekomendacje mogą zostać zastosowane w praktyce. Powinny być zawarte dowody naukowe oceniające praktyczne wdrażanie interwencji, a także stopień zmiany dotychczasowej praktyki, wymagane zasoby rzeczowe i osobowe oraz źródła finansowania. Podobne rekomendacje wydawane są przez amerykański U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) czy kanadyjski Canadian Preventive Task Force (CPTF).

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz