W 25 szpitalach powstaną zespoły szybkiego reagowania

16 Listopada 2017, 10:19

Zakończył się nabór szpitali do prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu pn. "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", część "Zespoły Szybkiego Reagowania". W projekcie weźmie udział 25 szpitali wielospecjalistycznych, z liczbą łóżek 200 i więcej.

Projekt przewiduje pomoc szkoleniowo-konsultacyjną dla szpitali w zorganizowaniu i wdrożeniu systemu szybkiego reagowania według zaproponowanej koncepcji merytorycznej. Będzie on realizowany do końca czerwca 2019 r. Lista szpitali zakwalifikowanych do projektu.

Szpitalne Zespoły Szybkiego Reagowania stanowią formę organizacyjną umożliwiającą szybką identyfikację i leczenie pacjentów zagrożonych pogorszeniem stanu ogólnego i zatrzymaniem krążenia. Według doświadczeń światowych wprowadzenie ZSR wiązało się ze zmniejszeniem częstości zgonów poza OIT, ograniczeniem liczby przyjęć do OIT oraz istotną poprawą poczucia bezpieczeństwa personelu medycznego, pacjentów i ich bliskich.

Utworzenie ZSR wymaga zmiany dotychczasowych schematów komunikacyjnych w szpitalu w celu skrócenia czasu interwencji w stanach, w których czas między wystąpieniem pogorszenia, a zastosowaniem leczenia ma kluczowe znaczenie dla szans przeżycia. Organizacja tego rodzaju systemu ma szczególne znaczenie w Polsce - kraju o szczególnie dotkliwym niedoborze stanowisk intensywnej terapii.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

AS

Źródło: CMJ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz