Zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej coraz bliżej?

17 Listopada 2017, 11:04

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest już w Kancelarii Premiera. Pod koniec listopada mają się nim zająć rządowi prawnicy. Konsultacje potrwają dwa dni. Wiadomo już jednak, że rząd w tej sprawie nie jest jednomyślny.

Na 29 i 30 listopada zostało zaplanowane posiedzenie Komisji Prawniczej, która ma się zająć projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Projekt zakłada m.in. przywrócenie pionowego podporządkowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Główny Inspektor Sanitarny /GIS/ – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny /PWIS/ – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny /PPIS/ oraz Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny /PGIS/).

Zmiany mają też dotyczyć przesunięcia środków finansowych przeznaczanych na Inspekcję do jednej części budżetowej oraz ustanowienie powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych jednostkami organizacyjnymi wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, a nie, jak obecnie, odrębnymi jednostkami budżetowymi.

Prace nad ustawą mogą się jednak przedłużyć. Już wiadomo, że uwagi do projektu ma m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz resort rolnictwa. MSWiA stanowczo sprzeciwia się propozycji, zgodnie z którą państwowy wojewódzki i państwowy powiatowy inspektor sanitarny z dniem 1 stycznia 2018 r. mają się stać organami niezespolonej administracji rządowej podporządkowanymi Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Resort rolnictwa wskazuje natomiast, że ustawa powinna być procedowana i wejść w życie dopiero po przeprowadzeniu przyjętej przez rząd reformy polegającej na konsolidacji służb odpowiedzialnych za urzędową kontrolę żywności.

AS

Źródło: RCL

Foto: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

7 komentarzy

darek Poniedziałek, 02 Kwietnia 2018, 19:36
sanepidy w tym ksztacie i zadaniach do likwidacji bo koszt duży a zadania zbędne inne insoekcje też to samo robia a ta firma istnieje tylko dla PSL i ich rodzin l
darek Poniedziałek, 02 Kwietnia 2018, 18:03
sanepidy to inspekcja działająca jak państwo w państwie kadra zarządzająca ukierunkowana jest tylko na to by dużo zarobić wykazać się przed Starostą z PSL z niezwykle arcyważnych zadań co jest fikcją bo identyczne zadania kontrolne mają inne inspekcje weterynaria inspekcja pracy inspekcja ochrony środowiska Ihars pih kuratoria oświaty urzędy gmin sanrpudy to paranoja dublująca kontrole innych inspekcji i urzedów no ale ile kolesi z PSL ma stołki i etaty dla swoich rodzin bo w tej inspekcji sami swoi mąż żona zięć tato syn itp podatnicy to utrzymują !'skandal a PIS to firmuje !!#
giermek Piątek, 26 Stycznia 2018, 10:01
sanepudy to inspekcja mentalnie osadzona w dawnych czsach socjalizmu głębokie zmiany chirurgiczne wręcz cięcie jest konieczne ale niestety PIS nic z tym nie robi bo biskup się nie zgadza!!
ewa Środa, 17 Stycznia 2018, 1:47
sanepidy to firma starostów dlsanepidy to firmy utrzymywane przez podatnika dla etatów rodzin i kolesi PSL powszechny nepotyzm
gryzaczek Sobota, 23 Grudnia 2017, 7:53
sanepidy obecnie są tylko po to by starosta upchał swoich na etaty nepotyzm i upolitycznienie PSL to w powiatach norma pi co podatnik płaci na prywatne folwarku kolesi z PSL? PIS też nic nie robi by to zmienić ?'poważna inspekcja kontrolna piwinna być bezstronna a nie jak sanepidy praca i stołki dla swoich a jak mogą wyglądać obiektywnie kontrole?????
pola Niedziela, 19 Listopada 2017, 11:02
pionizacja winna jak najszybciej nastąpić, bo urzędy wojewódzkie i starostwa w ogóle nie interesują się sanepidami, jedynie ich interesują pieniądze i stołki dla swoich jakie można mieć w sanepidach
dobtyk Sobota, 23 Grudnia 2017, 7:59
święta prawda inspekcji jest za dużo bo kontrole i ich zakres się dublują a już szczególnie w sanepidach ta firma to tylko dla stołków starostów jest żadna inna nie pidlega starostom ani inspekcja weterynaryjna ani handlowa ani inspekcja pracy ani ihars ani ochrony środowiska tylko saneidy jako prywatne etaciki i stołki dla swoich