MZ: Tajne prace nad standardami dla laboratoriów diagnostycznych

21 Listopada 2017, 16:22

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał dziś zespół, którego zadaniem będzie opracowanie koncepcji zmian w zakresie systemu nadzoru nad spełnianiem standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych. 

Pracami zespołu pokieruje p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt. W skład zespołu weszli konsultanci krajowi, przedstawiciele diagnostów laboratoryjnych, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej i pracownicy ministerstwa zdrowia. Co ciekawe, członkowie zespołu zostali zobligowani do zachowania poufności w kwestiach związanych z działalnością zespołu.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie dokumentu, zawierającego koncepcję zmian w zakresie systemu nadzoru nad spełnianiem standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych, w tym propozycje rozwiązań legislacyjnych. Zespół ma zakończyć prace nie później niż 30 kwietnia 2018 roku.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz