Aktywność społeczno-zawodowa osób z chorobami reumatycznymi (raport)

21 Listopada 2017, 18:02

Możliwość szybkiej i prawidłowej diagnostyki, właściwa opieka medyczna na każdym etapie choroby, lepszy dostęp do lekarzy i nowoczesnych terapii mogłyby pomóc w zatrzymaniu choroby reumatycznej we wczesnym stadium, a w efekcie umożliwiłoby chorym kontynuowanie pracy zawodowej - podkreślają eksperci.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” przeprowadziło ankietę na próbie 338 respondentów dotkniętych chorobami reumatycznymi. Największą część badanych stanowili pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów  (RZS) – 110 osób, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZKS) – 48 osób, toczniem rumieniowatym układowym (TRU) – 40 osób i fibromialgią – 32 osoby.

Jak wynika z badania, częstym następstwem postępującej choroby, bądź skutkiem ubocznym leczenia jest konfrontacja pacjenta z utratą pracy lub koniecznością przejścia na rentę. Przewlekły ból towarzyszący chorobie, trudności w wykonywaniu codziennych czynności, częste wizyty u lekarzy specjalistów oraz pobyty w szpitalach, to tylko nieliczne z utrudnień, z którymi na co dzień spotykają się chorzy na schorzenia reumatoidalne.

Kluczowym wnioskiem z opracowanego przez Stowarzyszenie „3majmy się razem’ raportu pt.: „Aktywność społeczno-zawodowa osób z chorobami reumatologicznymi”, jest konieczność poprawy koordynacji działań różnych instytucji w celu zmiany tej trudnej sytuacji. Szczególnie niepokoi malejąca liczba lekarzy specjalistów oraz ograniczony w tej chwili dostęp do terapii biologicznych. Konieczna jest także edukacja pacjentów na temat przysługujących im uprawnień.

Generalnie raport ma być podstawą do rozpoczęcia dyskusji oraz podjęcia działań na rzecz powstania Grupy Roboczej, która wypracuje rozwiązania mogące zmienić sytuację społeczną i zawodową chorych. Do współpracy zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, PFRON, NFZ, ZUS, pracodawcy, przedstawiciele pacjentów i mediów.

Raport „Aktywność społeczno-zawodowa osób z chorobami reumatologicznymi” dostępny jest tutaj.

AS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz