Nakłady na zdrowie wyższe o 3,3 mld zł w tym roku? Jak liczy to rząd?

23 Listopada 2017, 8:11 pieniądze

Rząd uważa, że zrealizował zapowiadany wzrost nakładów na zdrowie. W jaki sposób wylicza kwotę? Część pieniędzy i tak już była w systemie, np. NFZ. 

Dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

• zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii dla podmiotów leczniczych oraz centrów onkologii, a także na zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego – 123,8 mln zł;

• zakup 16 dentobusów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego – 24 mln zł;

• doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ok. 20 tys. szkół – 134 mln zł;

• zakup aparatury i sprzętu dla szpitali ogólnych i klinicznych, instytutów badawczych, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – ok. 430 mln zł;

• zakup leków na leczenie hemofilii oraz szczepionek do obowiązkowych szczepień ochronnych – 116 mln zł;

• realizacja Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD – 74 mln zł;

• realizacja Programu w 2017 roku „Za życiem” – 9 mln zł;

• realizacja podwyżek z wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473) – 25 mln zł.

Ponadto we wrześniu uruchomiono środki w wysokości 764 mln zł, z czego:

ok. 364 mln zł – na dodatkowe świadczenia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmniejszenia kolejek w takich priorytetowych dziedzinach, jak: operacje usunięcia zaćmy, operacje wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego, wykonanie diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C;

ok. 400 mln zł – na zwiększenie w III kwartale tego roku finansowania świadczeń udzielanych w specjalistycznych oddziałach dziecięcych, w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT) oraz „nielimitowanych” świadczeń diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie karty DILO.

W ramach dodatkowych środków ma dojść do spłaty znacznej części nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawców w latach ubiegłych i w roku bieżącym. W związku z tym uruchomiono dodatkowe środki:

• w wysokości 572 mln zł z funduszu zapasowego NFZ,

• w wysokości do 1 mld zł z budżetu państwa jako dotacja dla NFZ z przeznaczeniem na spłatę nadwykonań i świadczeń wysokospecjalistycznych. Środki te pozwolą na sfinansowanie znacznej części nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawców w latach ubiegłych i w roku bieżącym. Pozostałe roszczenia będą pokrywane z ww. środków z funduszu zapasowego. Zwiększone środki przyznane z budżetu umożliwią również sfinansowanie przez NFZ nadwykonań w ramach świadczeń wysokospecjalistycznych, które dotyczą głównie procedur przeszczepowych oraz kardiologicznych i kardiochirurgicznych udzielanych w trybie ratującym życie.

Łącznie wydatki na ochronę zdrowia zostały zwiększone o 3,27 mld zł - informuje resort zdrowia. 

Dodajmy, że dziś sejmowa Komisja zdrowia ma zaakceptować uruchomienie kolejnych środków z funduszu zapasowego. Informowaliśmy o tym tutaj: Nawet 1,8 mld zł na nadwykonania. Kolejna zmiana planu NFZ

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz