Jak skutecznie zapobiegać otyłości u dzieci? Podsumowanie badania

23 Listopada 2017, 14:37

W ramach projektu "Razem dla Zdrowia" Fundacja My Pacjenci przeprowadziła sondaż dotyczący profilaktyki otyłości u dzieci. W badaniu wzięło udział ponad dwa i pół tysiąca osób. Jakie są najważniejsze wnioski z badania?

Zdaniem ankietowanych pierwsza porada żywieniowa powinna odbyć się już w czasie ciąży, a kolejna na etapie wprowadzania do diety pokarmów stałych. Respondenci po poradę żywieniową w pierwszej kolejności zgłosiliby się do wykwalifikowanego dietetyka i do lekarza pediatry lub lekarza POZ. 

Porady żywieniowe dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci powinny być udzielane w szkołach rodzenia, w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w formie infolinii. Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, najważniejszy jest łatwy dostęp do uzyskania takiej porady.

Respondenci na pytanie jakie zawody powinny być zaangażowane w prace zespołu zajmującego się profilaktyką otyłości u dzieci w placówce POZ, wymieniają lekarzy, lekarzy pediatrów, pielęgniarki, położne, dietetyków, psychologów, ginekologów i rehabilitantów. W szkole profilaktyką powinny się natomiast zajmować pielęgniarki szkolne, nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy, dietetycy i kucharze. Jednocześnie respondenci negatywnie oceniają skuteczność edukacji żywieniowej prowadzonej przez lekarzy POZ. Tymczasem głównym źródłem wiedzy na temat żywienia dzieci jest Internet. Pediatra w POZ jest nim tylko dla 20 proc. badanych, dietetyk dla 15 proc., a lekarz POZ dla 5 proc. 

Ankietowani twierdzą, że problem otyłości dzieci powinien zostać rozwiązany w sposób systemowy. Ale największą odpowiedzialnością za profilaktykę w tym zakresie w badaniu obciążeni zostali rodzice. Dopiero w drugiej kolejności respondenci wskazywali szkołę i opiekę zdrowotną. 

Jednocześnie około 40 proc. badanych uważa, że nieprawdą jest, że w wyniku wprowadzenia tzw. ustawy sklepikowej ze szkół zniknęła niezdrowa żywność. Ich zdaniem ustawa nie spowodowała też istotnych zmian na lepsze w jakości żywienia dzieci w szkole. Co trzeci badany twierdzi, że nieprawda jest, że obecnie w szkołach i przedszkolach dzieci są zdrowo i prawidłowo żywione. Duża grupa respondentów nie ma zdania w tej sprawie. 

Jak wynika z ankiety, zdecydowana większość badanych sama korzysta z aplikacji służących motywowaniu do zmiany diety i stylu życia. Ale wśród respondentów byli też tacy, którzy przyznawali, że nie prowadzą zdrowego stylu życia.

Ponad 90 proc. badanych jest zdania, że powinien powstać ogólnopolski program profilaktyki otyłości dzieci, obejmujący działania z zakresu edukacji żywieniowej i promocji aktywności fizycznej, skierowany do dzieci, rodziców, szkół i społeczności lokalnych. W każdej szkole nad żywieniem dzieci powinien również czuwać dietetyk we współpracy z pielęgniarką szkolna. Nieodpłatnym poradnicwem dietetyka powinni tez zostac objęci rodzice najmłodszych dzieci oraz kobiety w ciąży.

AS

Źródło: Fundacja My Pacjenci

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Elżbieta Czwartek, 23 Listopada 2017, 19:44
Niech ktoś pomśli o doradcy laktacyjnym którzy mieli mieć zielone światło od obecnego ministra Radziwiła.Obiecał na zjeździe w Warszawie 2016 roku.,.Już w łonie matki koduje się system prawidłowego odżywiania a po porodzie tylko karmienie piersią. CDL mają większą wiedzę na temat karmienia dziecka i dalszych nawet trudnych kryzysach dla mamy i dziecka a przede wszystkim czas