Ważne zmiany w szczepieniach. Odszkodowania tylko przy hospitalizacji

24 Listopada 2017, 11:26 Szczepienia

W przyszłym tygodniu kończą się konsultacje nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zawiera ona propozycje ważnych zmian w zakresie szczepień. Co dokładnie ma się zmienić – wyjaśnia mecenas Marcin Pieklak z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Obowiązkowe szczepienia

Planowane jest ustanowienie Narodowego Programu Szczepień Ochronnych (NPSO), który przewiduje następujące kategorie szczepień ochronnych:

„Powszechnie obowiązkowe szczepienia ochronne” stanowiące odpowiednik dotychczasowych obowiązkowych  szczepień „kalendarzowych”,

„Obowiązkowe szczepienia dla osób z grup ryzyka”, które dotyczą jedynie wybranych osób szczególnie narażonych na zakażenie,

Dodatkową kategorię szczepień - „zalecane szczepienia finansowane z budżetu państwa w ramach NPSO”.

Specjalny fundusz na NOP - 2 proc. umowy

Jak informuje mecenas Pieklak, z projekcie wpisano też utworzenie Funduszu Kompensacyjnego NPSO zasilanego wpłatami podmiotów, które zawarły umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych w ramach NPSO, na następujących warunkach:

Wysokość wpłat wyniesie nie więcej niż 2 proc. wartości brutto umowy i będzie określana nie rzadziej niż raz na 2 lata.

70 tys. "odszkodowania", ale tylko gdy pobyt w szpitalu

Ustalenie uprawnień do zasiłku będzie się opierać na wystąpieniu (w określonym czasie po wykonaniu obowiązkowego szczepienia ochronnego) objawów chorobowych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które stanowią możliwe działania niepożądane szczepionek.

Powyższe objawy muszą wymagać leczenia w warunkach hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni.

Procedura wypłaty opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego powinna trwać nie dłużej niż 2 miesiące, a jego wysokość wyniesie maksymalnie 70 tys. zł. Będzie ono wolne od podatku. 

Wizyta u lekarza gratis

W projekcie precyzyjnie wskazano, że poprzedzające szczepienia badania kwalifikacyjne oraz konsultacje specjalistyczne przeprowadzone przez świadczeniodawców, z którymi NFZ zawarł umowy na udzielanie tych świadczeń i są nieodpłatne dla osób korzystających tych świadczeń bez względu na ich uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Jedynie w przypadku gdy osoba wyrazi wolę zaszczepienie się szczepionką inną, niż szczepionka, którą świadczeniodawca trzymał od stacji sanitarno-epidemiologicznych lub postanowili wykonać szczepienie u świadczeniodawcy niemającego umowy z NFZ, ponoszą koszt szczepionki lub koszt przeprowadzenia szczepienia i badania kwalifikacyjnego. Szczepienie nieobowiązkowe mogą być przeprowadzane jedynie u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ.

Szczepienia akcyjne - gdy jest nagła potrzeba

Ustawa wprowadzi też definicję szczepień akcyjnych, o charakterze interwencyjnym, które są wykonywane w sytuacji wystąpienia na określonym terenie zwiększonej liczby zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną albo zwiększonego ryzyka ich wystąpienia.

Ebola i SARS - obowiązkowo w szpitalu

Nowelizacja przewiduje też poszerzenie wykazu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowej hospitalizacji o takie jednostki chorobowe jak: choroba wirusowa Ebola oraz zakażenia wirusami SARS oraz MERS-Co V oraz inne zakażenia wywołane koronawirusami powodujące zespoły ostrej niewydolności oddechowej.

Planowane jest też rozszerzenie wykazu zakażeń i środków zakaźnych o kategorię chorób arbowirusowych, tzn. chorób wirusowych przenoszonych na człowieka przez stawonogi.

Szczepienia pracownicze 

- Ponadto projekt reguluje zasady dystrybuowania szczepionek służących do realizacji szczepień obowiązkowych do świadczeniodawców, doprecyzowuje temat szczepień pracowniczych, oraz okoliczności i terminy zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń oraz chorób zakaźnych - wyjaśnia mecenas Pieklak. 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz