Rezydenci ze wsparciem anestezjologów w sprawie opt-outów

27 Listopada 2017, 8:50

Związek Zawodowy Anestezjologów krytycznie odnosi się do publicznych wypowiedzi ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który jako ,,haniebne i skandaliczne” określa decyzje lekarzy  dotyczące rezygnacji  z pracy powyżej 48 godzin w  tygodniu. Poniżej publikujemy treść oświadczenia ZZA.

Wypowiedzi ministra zdrowia  podważają zaufanie pacjentów do lekarzy, a także powodują  eskalację konfliktu związanego z brakiem dialogu Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem medycznym.

Zgodnie z obowiązującymi od 2008 roku regulacjami prawnymi w Unii Europejskiej, lekarze dobrowolnie mogą wyrazić zgodę na pracę przekraczającą maksymalny dopuszczalny czas pracy wynoszący 48 godzin w tygodniu.

Wprowadzenie tych regulacji miało na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez zmniejszenie występowania działań niepożądanych, spowodowanych zmęczeniem, przepracowanego personelu medycznego.

ZG ZZA otrzymuje informacje, że w wielu szpitalach, lekarze anestezjolodzy podjęli i podejmują decyzje o rezygnacji z pracy w dodatkowym wymiarze czasu pracy.

Związek Zawodowy Anestezjologów uważa, że każdy lekarz ma prawo  korzystać  ze swoich ustawowych praw pracowniczych i deklaruje udzielenie pomocy prawnej wszystkim lekarzom anestezjologom poszkodowanym w związku z ewentualnymi i niezgodnymi z prawem działaniami przedstawicieli władzy publicznej.

ZZA apeluje do Ministra Zdrowia odpowiedzialnego za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli do wznowienia dialogu społecznego ze środowiskiem medycznym.

AS

Źródło: ZG ZZA

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz