GIODO ostro o rozporządzeniu MZ dot. dokumentacji elektronicznej

30 Listopada 2017, 11:45

Zdaniem GIODO, przedstawiona w projekcie rozporządzenia MZ lista rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej jest niekompletna, a dokument nie wyczerpuje delegacji wynikającej z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W projekcie rozporządzenia Ministerstwo wymienia trzy rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej: informację o rozpoznaniu choroby, informację dla lekarza oraz kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Zdaniem GIODO to zdecydowanie za mało. „przedstawiony do zaopiniowania dokument określa tylko niektóre, wybrane rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, a zatem skonstruowany został w sposób nieprawidłowy pod względem legislacyjnym. Nie jest bowiem dopuszczalna sytuacja, kiedy to stan prawny dostosowuje się do istniejącego stanu faktycznego, a zdaje się, że w ten właśnie sposób tłumaczyć można regulowanie przedmiotowej problematyki w sposób wybiórczy” – pisze GIODO w uwagach do projektu MZ.

Jak podkreśla MZ, tworząc rozporządzenie, wzięto pod uwagę zasoby merytoryczno-techniczne Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Resort zastrzegł również, że w dokumencie będą sukcesywnie uwzględniane kolejne rodzaje dokumentacji medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz