Do Sejmu trafił projekt dot. zwolnienia ze składki na NFZ

30 Listopada 2017, 13:04

Grupa posłów Platformy Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt dotyczący m.in. zwolnienia osób, które nie ukończyły 24 lat z obowiązku płacenia składek na ZUS i NFZ przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Szacowany koszt dla budżetu państwa to około 4 mld zł.

Obecnie osoby, które nie ukończyły 24 lat podlegają takim samym zasadom opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jak wszystkie inne osoby. Jak twierdzą wnioskodawcy, żeby zachęcić ich do zakładania działalności gospodarczej, powinno zwolnić się ich z obowiązku płacenia składek na Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą korzystające ze zwolnienia zachowają jednak możliwość samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (zwolnienie powinno być prawem, a nie obowiązkiem). Dodatkową zachętą dla podejmowania i kontynuowania działalności gospodarczej będzie możliwość skorzystania z ulg obowiązujących do tej pory na zasadach ogólnych. Po ukończeniu 24 lat osoby, które kontynuować będą działalność gospodarczą, zachowają prawo do istniejącej dzisiaj ulgi obniżającej na okres 2 lat osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą składki na ubezpieczenia społeczne o 80 proc.

Projekt wprowadza także regulację, która po dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej przez młodych ludzi zwalniałaby ich wynagrodzenia otrzymywane z tytułu umowy o pracę z wszelkich składek poza składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Projekt pociąga za sobą obciążenie finansowe budżetu państwa w związku z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób podejmujących działalność gospodarczą przed ukończeniem 24 lat. Szacowane koszty tej regulacji nie powinny przekroczyć 4 mld zł.

AS

Źródło: Sejm

Foto: Sejm/K.Białoskórski

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz