NHS: Skandal z badaniami RTG. Pacjenci chorzy na raka ze złą diagnozą

01 Grudnia 2017, 12:54

Brytyjscy inspektorzy rozpoczęli przegląd usług radiologicznych w całym kraju, po tym jak w jednym ze szpitali doszło do serii pomyłek w interpretacji prześwietleń klatki piersiowej u pacjentów z podejrzeniem raka. Jak wynika z kontroli, przyczyną błędnych interpretacji były zbyt niskie kwalifikacje oceniających badania pracowników medycznych. 

Komisja do spraw Jakości Opieki (CQC) dokonała przeglądu badań radiologicznych w placówkach świadczących usługi w ramach NHS. Stwierdzono między innymi, że ponad 20 tys. zdjęć nie zostało ocenionych przez radiologa lub innego, odpowiednio wyszkolonego lekarza. Wszystkie oddziały NHS zostały zobowiązane do dostarczenia szczegółowych informacji na temat zaległości, czasu oczekiwania i personelu zajmującego się badaniami radiologicznymi.

Działania kontrolne rozpoczęły się po tym, jak inspektorzy odkryli trzy poważne incydenty z udziałem pacjentów w szpitalu Queen Alexandra w Portsmouth. Dwa z nich dotyczyły raka płuc, który prawdopodobnie rozprzestrzenił się z powodu braku doświadczenia lekarzy, którzy interpretowali wyniki badań i nie zauważyli niepokojących zmian. Jak podkreślają kontrolerzy „opóźnienie w diagnozie spowodowało znaczną szkodę dla obu tych pacjentów”. Trzeci przypadek jest wciąż przedmiotem dochodzenia.

„Kryzys radiologiczny” rozpoczął się już w 2007 roku, kiedy zaczęło brakować specjalistów w tej dziedzinie medycyny. Podjęto wtedy decyzje, że nie wszystkie zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej muszą być oceniane przez radiologów i pozostawiono je do oceny lekarzom, którzy zlecali badanie. Od tej pory jedynymi zdjęciami ocenianymi przez radiologów były te zlecane przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki i fizjoterapeutów oraz zdjęcia rentgenowskie wykonywane u dzieci.

Jak wykazała kontrola, niektóre osoby oceniające wyniki badań nie mieli odpowiednich kwalifikacji. Od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku żaden radiolog ani inny przeszkolony w tej dziedzinie klinicysta nie dokonał przeglądu ponad 26 tys. zdjęć RTG klatki piersiowej i ponad 2 tys. zdjęć RTG brzucha.

AS

Źródło: theguardian.com

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz