Izba Lekarska: 6 proc. na zdrowie to za mało, dobre zmiany w tajemnicy

01 Grudnia 2017, 22:48 NIL

Naczelna Izba Lekarska wypowiedziała się w sprawie dwóch projektów zmian przepisów dotyczących zdrowia. Jeden dotyczy tajemnicy lekarskiej, drugi to ustawa dzięki której rosnąć mają publiczne nakłady na ochronę zdrowia - docelowo do 6 proc. PKB. 

1 grudnia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało stanowiska ws. projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Tajemnica lekarska: co wolno mówić

Odnosząc się do planu zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lekarski samorząd ocenił rządowy projekt zmian jako idący w dobrym kierunku. Przewiduje on zmianę wprowadzonych w 2016 r., niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązań naruszających ochronę tajemnicy lekarskiej.

Wątpliwości Prezydium budzi jednak fakt, że projekt przewiduje możliwość zablokowania przez pacjenta, na wypadek jego śmierci, dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską jedynie co do dokumentacji medycznej.

6 proc. nakładów na zdrowie

W stanowisku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ocenia przewidziane w projekcie rozwiązania w zakresie wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia w latach 2018-2024 jako stanowczo niewystarczające.

W ocenie samorządu lekarskiego przyjęte tempo i poziom wzrostu nakładów na zdrowie nie zapewni bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli RP. Może nawet  doprowadzić do realnej i szybkiej poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej w Polsce.

Więcej: www.nil.org.pl

Obywatele też chcą więcej

Przypomnijmy, że trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, zgodnie z którym nakłady na ochronę zdrowia miałyby wzrosnąć do 6,8 proc. PKB w trzy lata. Rząd zaplanował jednak dojście do 6 proc. PKB w 2025 r. Zobacz więcej: 58 tysięcy podpisów za wzrostem nakładów na ochronę zdrowia

 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz