Zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych w 2018 r. Co z lekarzami?

Kolejne grupy podatników objęte zostaną w przyszłym roku koniecznością stosowania kas fiskalnych. Projekt rozporządzenia resortu finansów w tej sprawie trafił do konsultacji. Jakie zasady będą obowiązywać lekarzy?

Od 1 kwietnia 2018 r. firmy, które sprzedają bilety do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i do sal tanecznych, będą obowiązkowo wystawiać paragony. I to bez względu na osiągnięty obrót. Tak wynika z projektu opracowanego przez resort finansów (projekt dostępny tutaj).

Co rok na nowo

Teoretycznie wszyscy sprzedając towary i usługi powinni mieć kasy, ale co roku minister finansów publikuje w rozporządzeniu zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi o to, by ograniczać tzw. szarą strefę w gospodarce.

Rozporządzenie przewiduje zwolnienia o charakterze czasowym  - na kolejny rok. Projekt dotyczący roku 2018 utrzymuje generalnie zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujący w tym roku. Zostanie przedłużone o rok kryterium wysokości obrotu, tj. 20 tys. zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji).

Jakie zmiany? Kantory i cyrk

W zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano by objąć obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

a) usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

b) usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

c) usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Którzy lekarze już muszą mieć kasę fiskalną?

W projekcie rozporządzenia ze zwolnieniami na rok 2018 nie przewidziano ostatecznie zmian dotyczących usług medycznych. Na nasze pytanie z września o to, którzy lekarze muszą co do zasady mieć kasę fiskalną, resort finansów odpowiadał, że ustalenie, czy pracownicy medyczni są obowiązani do ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży wykonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, należy dokonywać indywidualnie m.in. w zależności od rodzaju i sposobu wykonywanych czynności w ramach prowadzonej działalności a także od specyfiki wykonywanej działalności.

Wybrane świadczenia na odrębnych zasadach

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, co do zasady, świadczenie przez nich usługi w zakresie opieki medycznej podlega obligatoryjnemu obowiązkowi ewidencyjnemu. Ale wyjątek na rok 2017 zrobiono dla świadczeń:

a) świadczonych osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) świadczonych na odległość na warunkach określonych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia, tj. jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub kasy SKOK, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Lista wszystkich czynności, jakie mają być zwolnione z rejestracji przychodów na kasach fiskalnych jest dostępna tutaj

Ile na dostosowanie?

W przypadku wskazanych usług obejmowanych na mocy nowego rozporządzenia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania, podatnicy będą mieć czas na zakup kas i ich uruchomienie do 31 marca 2018 r.

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Piter Poniedziałek, 04 Grudnia 2017, 21:21
Wprowadzenie kas fiskalnych dla lekarzy którzy nie są vatowcami było bezsensowne