Dziecięca stomatologia, niepłodność par, leki na toksoplazmozę - tym zajmie się AOTMiT

04 Grudnia 2017, 15:36 AOTMiT

Na 11 grudnia zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości działającej przy Agencji Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji. Oceną jakich leków, świadczeń i programów się zajmie?

Walka z toksoplazmozą

W planie prac Rady Przejrzystości 11 grudnia uwzględniono m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego produktów leczniczego SULFADIAZIN-HEYL (sulfadiazinum) oraz DARAPRIM (pirymethaminum), obydwa we wskazaniach: toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza OUN w przebiegu zakażenia HIV.

Małopłytkowość immunologiczna

Przygotowana ma też zostać opinia w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku NPLATE (romiplostym) we wskazaniu: pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10 D69.3).

Koszyk świadczeń

Zaplanowano również przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych:

 „OPIEKA NAD NIEPŁODNĄ PARĄ”.

„ZABEZPIECZENIE PROFILAKTYCZNE BRUZD INNYMI MATERIAŁAMI”.

„PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIE STOMATOLOGICZNE DLA DZIECKA W 3. ROKU ŻYCIA”.

„LECZENIE STOMATOLOGICZNE DZIECI NIEWSPÓŁPRACUJĄCYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM”.

Rak jelita grubego

Rada Przejrzystości ma też wydać opinię w sprawie substancji czynnej cetuximabum we wskazaniach pozarejestracyjnych: w programie lekowym „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-20)” jako dodatkowy schemat dawkowania: brak dawki początkowej, lek podawany co 2 tygodnie w damce 500 mg/m² powierzchni ciała.

Ostra białaczka u dzieci

Zaopiniowana ma zostać również substancja czynna mitoxantronum we wskazaniach pozarejestracyjnych: leczenie wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

Samorządowa profilaktyka

Ocenie podlegać będą programy polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać” (m. Leszno).

  2. „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Gminy Legnickie Pole”.

  3. „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z powiatu lubińskiego”.

  4. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58) w Gminie Grodzisk Wielkopolski”.

  5. „Program szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)” (gm. Wisznia Mała).

  6. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Gniezna w wieku 60 lat i więcej”.

  7. Program profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2018-2020”.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz