GUS: Seniorom żyje się trochę lepiej, lecz na zdrowie wydają coraz więcej

05 Grudnia 2017, 9:56 seniorzy

Chociaż rząd uruchomił program darmowych leków dla seniorów w zeszłym roku, to ich wydatki na ochronę zdrowia rosły w 2016 r. zarówno kwotowo jak i pod względem udziału proc. we wszystkich wydatkach - wynika z najnowszych danych GUS. 

Wśród wydatków gospodarstw domowych emerytów i rencistów jednym z ważniejszych były te na zdrowie, które stanowiły 8,3 proc. wszystkich wydatków i były wyższe o 3,0 pkt. proc. od przeciętnych wydatków na 1 osobę ponoszonych na zdrowie w gospodarstwach domowych ogółem. Przy tym biorąc pod uwagę wszystkie gospodarstwa w Polsce poziom proc. się nie zmienił.

Wydatki na zdrowie były nieco wyższe w gospodarstwach domowych emerytów niż gospodarstwach rencistów – o 0,9 pkt. proc., co można tłumaczyć zarówno wiekiem (i np. wielochorobowością) jak i poziomem dochodów. 

Rosną szybciej niż dochody

W porównaniu do 2015 r. udział wydatków na zdrowie w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów wzrósł o 0,2 p. proc. 

Gospodarstwa mające w swoim składzie wyłącznie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej miały ponad 2-krotnie wyższy udział wydatków na zdrowie niż gospodarstwa domowe bez osób starszych. 

W przypadku emerytów wydatki miesięczne na wybrane kategorie wynosiły 1266,26 zł, z czego 5,7 proc. wydawano na wyroby farmaceutyczne, a 1,9 proc. na usługi ambulatoryjne i inne usługi związane ze zdrowiem. 

Z kolei w gospodarstwach rencistów łączne wydatki wynosiły średnio 1039,68 zł miesięcznie, a z tego 5,5 proc. trafiało na leki, zaś 1,6 proc. na wizyty lekarskie i inne usługi zdrowotne

Połowa ocenia dobrze

Większość gospodarstw domowych emerytów i rencistów oceniło zaspokojenie swoich potrzeb związanych z ochroną zdrowia na poziomie dobrym lub raczej dobrym zadeklarowało 52 proc. gospodarstw emerytów i rencistów (o 9,1 pkt. proc mniej niż gospodarstwa ogółem). Prawdopodobnie przyzwyczaili się do obecnej sytuacji. 

Dla porównania zaspokojenie potrzeb żywieniowych oceniło jako dobre i raczej dobre (66,9 proc. gospodarstw domowych emerytów i rencistów t.j. o 8,2 pkt. proc. mniej niż gospodarstwa ogółem). 

Jest lepiej

- W porównaniu z rokiem 2015 sytuacja materialna gospodarstw wyłącznie z osobami starszymi poprawiła się, co znalazło odzwierciedlenie w subiektywnej ocenie ich sytuacji - informuje GUS.

Cała informacja GUS dostępna tutaj Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

OBSERWATOR 79+ Czwartek, 28 Grudnia 2017, 14:59
Sytuacja seniorów 75+ jest nadal niezwykle trudna.Aczkolwiek lista leków bezpłatnych stopniowo powiększa się, to jednak pewne choroby są permanentnie pomijane z punktu widzenia włączenia ich do leków,na które obowiązują wskazania refundacyjne. Takimi chorobami są:migotanie przedsionków i udary mózgowe.Skutecznym kekiem na te choroby jest lek Xarelto, które wpisano na listę lekó bezpłatnych, ale tylko w odniesieniu do chorych na zakrzepicę i zator płucny.Migotanie i udary zostały pominięte we wskazaniach.Trzeba przy tym podkreślić, iż cena za lek Xarelto 15mg jest horrendalnie wysoka i wynosi od 130 zł wzwyż .Wg posiadanych przeze mnie informacji producent tego leku- firma Bayer- już w 2011r skierowała do Min.Zdrowia wniosek aby lek Xarelto 15mg objąć refundacją również dla chorych na migotanie przedsionków i udary mózgowe.Niestety, wniosek ten nie został dotychczas pozytywnie rozstrzygnięty przez resort zdrowia wobec czego seniorzy 75+ muszą za to lekarstwo płacić pełne 100% ceny, która jak wspomniałem wyżej, jest wyjątkowo wysoka - bez wątpienia- nie na kieszeń polskich emerytów i rencistów, a tym bardziej tych 75+. Moje wielokrotne apele kierowane do MZ, aby lek Xarelto objąć refundacją, pozostają wyłącznie w sferze marzeń starego, schorowanego obywatela, który dobija do 80-tki w nadziei, że może , jeśli nie obecnego, to następnego ministra ruszy wreszcie sumienie i podejmie pozytywną decyzję dotyczącą wniosku złożonego w resorcie przez firme Bayer w 2011r.Jedyny szkopuł w tym, że seniorom 75+ zostaje coraz mniej czasu, a ministrom zupełnie sie nie spieszy, żeby pomóc starym i schorowanym Rodakom mimo obietnic przedwyborczych z 2015r