Zmiany w nadzorze nad kształceniem podyplomowym coraz bliżej

05 Grudnia 2017, 15:27

Zmianami w nadzorze nad kształceniem podyplomowym kadr medycznych pod koniec tego tygodnia zajmą się rządowi prawnicy. Projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego trafi na Komisję Prawniczą.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego koordynuje i wykonuje zadania określone przez ministra zdrowia, związane z prowadzeniem kształcenia podyplomowego zawodów medycznych. Ponadto, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego prowadzi studia doktoranckie dla osób posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz inicjuje i prowadzi działalność badawczą obejmującą badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych.

Ponad 1000 łóżek i 63 tys. pacjentów

Szpitale kliniczne, dla których CMKP jest organem tworzącym oraz kliniki i zakłady na bazie obcej dysponują łącznie ponad 1100 łóżkami. Liczba leczonych w nich chorych w latach 2015/16 wyniosła 63 774, wykonano 40 113 zabiegów i operacji, przeprowadzono 604 952 badania diagnostyczne i udzielono 2 325 500 porad ambulatoryjnych.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

Projekt ustawy reguluje zasady funkcjonowania oraz status prawny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od utworzenia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (w 1971 roku) kilkukrotnie zmieniały się regulacje prawne dotyczące Centrum i otoczenia prawnego, w jakim funkcjonuje.

Projekt zakłada również, że do nowo powołanego (pierwszy raz ustawą) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy dotyczące uczelni publicznych, co pozwoli na zachowanie dotychczasowej specyfiki funkcjonowania Centrum.

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz