CSIOZ z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu P1

07 Grudnia 2017, 9:22

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uzyskało pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza II”.

Projekt został zgłoszony do oceny w ramach naboru dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wartość projektu to 173 mln zł z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 157 mln zł.

Projekt P1 zaliczony do tzw. projektów fazowanych

Projekt P1 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej został zaliczony do tzw. projektów fazowanych. Faza I Projektu P1 zakończyła się 31.12.2015 r. Obejmowała m.in. zaprojektowanie i wytworzenie produktów (podsystemów). W fazie II nastąpi produkcyjne wdrożenie i integracja produktów fazy I oraz udostępnienie usług publicznych m.in.:

  • e-Recepta,
  • e-Skierowanie,
  • Internetowe Konto Pacjenta,
  • udostępnienie danych o zdarzeniach medycznych,
  • elektroniczna wymiana dokumentacji medycznej.

AS

Źródło: CSIOZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz